fejléckép

Linkek-letöltések

Hasznos dokumentumok

Keresett szó:

    Jelenleg 276 letölthető Állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1.   A 2015. évi integritás felmérés „óvodák, bölcsõdék” intézménycsoportban mért eredményeirõl2016-05-30  Dokumentum letöltése
2.   A 2016. évi központi költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat2016-06-01  Dokumentum letöltése
3.   A 2016. évi központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat2015-05-19  Dokumentum letöltése
4.   A megyei könyvtárak és a megyei hatókörû városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslat2015-04-13  Dokumentum letöltése
5.   A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok körében végzett integritás felmérés eredményeirõl2016-05-30  Dokumentum letöltése
6.   Adatpolitikáról (Forrás: A nemzeti adatpolitikáról szóló fehér könyv)2016-06-07  Dokumentum letöltése
7.   Adatszolgáltatás elismerése (Pályázat)2015-09-22  Dokumentum letöltése
8.   Adatvédelem és adatkezelés (helyi Önkormányzat és intézményei)2018-05-29  Dokumentum letöltése
9.   Adatvédelemi elõadás (dia)2015-09-28  Dokumentum letöltése
10.   Adatvédelmi tájékoztatóról (NAIH)2015-11-04  Dokumentum letöltése
11.   Adóhatósági végrehajtás2017-10-23  Dokumentum letöltése
12.   Adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról2017-05-03  Dokumentum letöltése
13.   Adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat2016-05-10  Dokumentum letöltése
14.   Adózás rendjéről2017-11-09  Dokumentum letöltése
15.   Államháztartás belső kontrollrendszere2017-04-27  Dokumentum letöltése
16.   Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (tervezet)2016-07-14  Dokumentum letöltése
17.   Állami Számvevõszék 2016. év I. félévi ellenõrzési terve2016-04-19  Dokumentum letöltése
18.   Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve2017-12-31  Dokumentum letöltése
19.   Állami tisztviselõkrõl szóló törvényjavaslat2016-04-18  Dokumentum letöltése
20.   Általános ajánlat szervezeti felépítés támogatása, adatvédelem (költségvetési szerv, köztulajdonban lévõ gt.)2016-02-19  Dokumentum letöltése
21.   Általános ajánlattételi lista2015-09-15  Dokumentum letöltése
22.   Ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történõ besorolás (települések)2015-11-02  Dokumentum letöltése
23.   Arcfelismerõ rendszer létrehozását véleményezõ NAIH álláspont2015-09-30  Dokumentum letöltése
24.   ASP informatikai rendszer (törvényjavaslat)2016-04-20  Dokumentum letöltése
25.   ASP rendszerrõl szóló Kormányrendelet tervezete2016-07-25  Dokumentum letöltése
26.   Az állami földvagyon kezelésével összefüggõ egyes törvények módosításáról2015-04-20  Dokumentum letöltése
27.   Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat2015-04-25  Dokumentum letöltése
28.   Barnamezõs területek rehabilitációja pályázati felhívás 2016. év2016-01-06  Dokumentum letöltése
29.   Behajtási költségátalányról (törvényjavaslat)2016-03-07  Dokumentum letöltése
30.   Belső ellenőrzés (belső kontrollrendszer)2017-04-27  Dokumentum letöltése
31.   Belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet2017-05-18  Dokumentum letöltése
32.   Belső kontrollrendszer2017-04-27  Dokumentum letöltése
33.   Civil szervezetek létesítõ okiratának módosításáról (törvényjavaslat)2016-02-25  Dokumentum letöltése
34.   Civil szervezetek mûködési támogatása2015-12-01  Dokumentum letöltése
35.   Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása2015-10-07  Dokumentum letöltése
36.   Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása (Aktualizált)2015-11-05  Dokumentum letöltése
37.   Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása (Aktualizált)2015-11-11  Dokumentum letöltése
38.   Drónokkal megvalósított adatkezelés (NAIH ajánlás)2015-10-06  Dokumentum letöltése
39.   E-kártya megvalósításáról szóló törvényjavaslat2015-05-21  Dokumentum letöltése
40.   Egészségügyi alapellátás megerõsítésének koncepciója2015-05-12  Dokumentum letöltése
41.   Egészségügyi alapellátásról szóló törvényjavaslat2015-05-21  Dokumentum letöltése
42.   Egyes törvények (Étv., Helyi adó, Pp., stb.) módosítása2015-12-15  Dokumentum letöltése
43.   Energiahatékonyság és környezetvédelem2015-05-08  Dokumentum letöltése
44.   Energiahatékonyság és környezetvédelem II.2015-05-08  Dokumentum letöltése
45.   Energiastratégia (Nemzeti Energiastratégia)2015-05-08  Dokumentum letöltése
46.   Építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat2015-09-08  Dokumentum letöltése
47.   Építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat (Magyar Közlöny)2015-09-07  Dokumentum letöltése
48.   Falumegújítási Díj 2015. év pályázati felhívás 1. sz. mell.2015-10-09  Dokumentum letöltése
49.   Falumegújítási Díj 2015. év pályázati felhívás 2. sz. mell.2015-10-09  Dokumentum letöltése
50.   Falumegújítási Díj 2015. év pályázati felhívása2015-10-09  Dokumentum letöltése
51.   Fehér Könyv (Adatpolitika)2016-06-07  Dokumentum letöltése
52.   Felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók elõzetes regisztrációjáról2015-11-03  Dokumentum letöltése
53.   Földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl2016-03-03  Dokumentum letöltése
54.   GINOP 2015. évi fejlesztési kerete (Magyar Közlöny)2015-06-25  Dokumentum letöltése
55.   Gyermekek védelméről és egyéb törvények módosításáról2017-05-01  Dokumentum letöltése
56.   Gyermekétkeztetés (óvoda, bölcsõde)2015-10-07  Dokumentum letöltése
57.   Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés integrálása2015-10-07  Dokumentum letöltése
58.   Gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról2016-01-03  Dokumentum letöltése
59.   Gyvt. és Szt. legfontosabb változásai2015-10-07  Dokumentum letöltése
60.   Háttérintézmények felülvizsgálatáról (Kormányhatározat)2016-06-14  Dokumentum letöltése
61.   Helyi gazdaságfejlesztés pályázati felhívás 2016. év2016-01-16  Dokumentum letöltése
62.   Helyi közösségi közlekedés pályázati felhívása (Hivatalos Értesítõ)2015-06-02  Dokumentum letöltése
63.   Helyi önkormányzat helytelen postázási, adatkezelési gyakorlatának megszüntetése2016-04-01  Dokumentum letöltése
64.   Hírlevél "Falumegújítási Díj 2015 pályázat"2015-10-09  Dokumentum letöltése
65.   Hírlevél a 2016. évi költségvetést megalapozó kormányrendeletrõl, sport feladatok támogatásáról2015-07-08  Dokumentum letöltése
66.   Hírlevél a 2016. évi központi költségvetésrõl és fejlesztési forrásokról2015-05-19  Dokumentum letöltése
67.   Hírlevél a KEHOP 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról2015-05-27  Dokumentum letöltése
68.   Hírlevél a megyei fejlesztési biztosokról2015-06-10  Dokumentum letöltése
69.   Hírlevél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia II. vitaanyagáról2015-05-28  Dokumentum letöltése
70.   Hírlevél a Nemzeti Környezetvédelmi Programról2015-06-19  Dokumentum letöltése
71.   Hírlevél adatvédelmi elõadásunk anyagáról2015-09-28  Dokumentum letöltése
72.   Hírlevél adatvédelmi tájékoztató ügyében2016-02-15  Dokumentum letöltése
73.   Hírlevél az építésügy átalakításáról (Kormányhatározat)2015-09-07  Dokumentum letöltése
74.   Hírlevél az Info tv. változásairól2015-08-30  Dokumentum letöltése
75.   Hírlevél behajtási költségátalányról és versenyeztetési szabályokról2015-07-03  Dokumentum letöltése
76.   Hírlevél civil szervezetek támogatása, hulladékgazdálkodás, Pp. elektronikus kapcsolattartás ügyében2015-12-01  Dokumentum letöltése
77.   Hírlevél családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról2015-10-07  Dokumentum letöltése
78.   Hírlevél drónok beszerzésével kapcsolatos további tájékoztatás2015-10-09  Dokumentum letöltése
79.   Hírlevél egyes illetékek megszüntetésérõl, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról2015-11-02  Dokumentum letöltése
80.   Hírlevél egyes jogszabályok módosításáról (Étv., helyi adó, Pp., stb.)2015-12-15  Dokumentum letöltése
81.   Hírlevél energiahatékonysági felmérésrõl2015-04-29  Dokumentum letöltése
82.   Hírlevél felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók elõzetes regisztrációjáról2015-11-03  Dokumentum letöltése
83.   Hírlevél gyermekvédelem, hulladék, valamint környezetvédelem tárgyában2015-11-13  Dokumentum letöltése
84.   Hírlevél helyi adóról és a megyei fejlesztési biztosokról II.2015-06-25  Dokumentum letöltése
85.   Hírlevél helyi közösségi közlekedés támogatásáról, vízgazdálkodásról2015-06-02  Dokumentum letöltése
86.   Hírlevél hulladékgazdálkodásról2015-07-13  Dokumentum letöltése
87.   Hírlevél hulladékgazdálkodásról (Elõzõ hírlevél módosítása)2015-07-14  Dokumentum letöltése
88.   Hírlevél Infotv. módosításáról, közérdekû adatok megismerésének költségeirõl2015-06-30  Dokumentum letöltése
89.   Hírlevél ipari drónok beszerzésérõl2015-10-05  Dokumentum letöltése
90.   Hírlevél ipari területek és környezetvédelmi program kapcsolatáról2015-07-27  Dokumentum letöltése
91.   Hírlevél jognyilatkozat közlésérõl2015-10-15  Dokumentum letöltése
92.   Hírlevél jubileumi jutalom kifizetésérõl, különös tekintettel a KLIK-re2015-07-23  Dokumentum letöltése
93.   Hírlevél KEHOP2015-05-08  Dokumentum letöltése
94.   Hírlevél KEOP energetikai fejlesztés2015-06-23  Dokumentum letöltése
95.   Hírlevél KEOP kormányhatározatokról, szociális tárgyú törvényekrõl2015-06-05  Dokumentum letöltése
96.   Hírlevél kiadások készpénzben történõ teljesítésének eseteirõl2015-05-14  Dokumentum letöltése
97.   Hírlevél kiegészítõ pótlék támogatásáról2015-07-01  Dokumentum letöltése
98.   Hírlevél környezeti információ közzétételérõl2015-07-20  Dokumentum letöltése
99.   Hírlevél közérdekû adat megismerésének igényérõl2015-04-27  Dokumentum letöltése
100.   Hírlevél közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggõ törvénymódosításokról2015-09-30  Dokumentum letöltése
101.   Hírlevél közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázat ügyében2015-06-15  Dokumentum letöltése
102.   Hírlevél köznevelési intézmények mûködtetési támogatásáról2015-09-15  Dokumentum letöltése
103.   Hírlevél megjelent törvényjavaslatokról2015-05-21  Dokumentum letöltése
104.   Hírlevél munkába járásról és közérdekû adatok közlésérõl2015-08-03  Dokumentum letöltése
105.   Hírlevél Nkt. és a Kjt. egyes rendelkezéseirõl2015-09-14  Dokumentum letöltése
106.   Hírlevél nyilatkozat közlésérõl, támogatásokról2015-10-15  Dokumentum letöltése
107.   Hírlevél nyugdíjpolitikai elvek alkalmazásáról (közszféra)2015-10-27  Dokumentum letöltése
108.   Hírlevél óvodai férõhely bõvítésérõl2015-05-29  Dokumentum letöltése
109.   Hírlevél óvodai nyilvántartásról2015-09-29  Dokumentum letöltése
110.   Hírlevél önkormányzati adatszolgáltatás elismerésérõl (pályázat)2015-09-22  Dokumentum letöltése
111.   Hírlevél önkormányzati fejlesztések pályázatáról2015-05-13  Dokumentum letöltése
112.   Hírlevél önkormányzati ipari területek fejlesztésérõl2015-06-18  Dokumentum letöltése
113.   Hírlevél önkormányzati költségvetési támogatásról2015-11-11  Dokumentum letöltése
114.   Hírlevél önkormányzati rendelet megalkotásáról és módosításáról (KGD2015. 45.), lakóhely létesítésének feltételeirõl (KGD2015. 43.)2015-08-18  Dokumentum letöltése
115.   Hírlevél önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségérõl2015-09-17  Dokumentum letöltése
116.   Hírlevél önkormányzatok pályázati eljárása2015-04-29  Dokumentum letöltése
117.   Hírlevél szociális igazgatás, egészségügyi alapellátás és hulladékgazdálkodás ügyében2015-06-08  Dokumentum letöltése
118.   Hírlevél településrendezési terv felülvizsgálatáról, "munkaköri leírásról"2015-11-24  Dokumentum letöltése
119.   Hírlevél TOP kiválasztási rendszer ügyében2015-06-11  Dokumentum letöltése
120.   Hírlevél tûzifa pályázatról, valamint Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervrõl2015-09-09  Dokumentum letöltése
121.   Hírlevél veszélyes üzemek, környezetvédelem és iparterületi fejlesztések kapcsolatáról2015-06-28  Dokumentum letöltése
122.   Hírlevél zárszámadási rendeletrõl2015-04-27  Dokumentum letöltése
123.   Hírlevél/Egészségügyi alapellátási koncepció megerõsítésérõl2015-05-12  Dokumentum letöltése
124.   Hulladékgazdálkodás, valamint egyes közszolgáltatások szabályainak változásairól2015-12-01  Dokumentum letöltése
125.   Hulladékgazdálkodási Terv (Országos) 2014-2020.2015-10-14  Dokumentum letöltése
126.   Hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló kormányrendelet2015-12-21  Dokumentum letöltése
127.   Hulladékkezelõ létesítmények hálózatának rendszerszerû fejlesztése – szakaszolt projektek2015-07-30  Dokumentum letöltése
128.   Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról2016-02-04  Dokumentum letöltése
129.   Hulladékról szóló törvényt módosító törvényjavaslat2015-11-13  Dokumentum letöltése
130.   Illetékekrõl és igazgatási szolgáltatási díjakról szóló törvényjavaslat2015-11-02  Dokumentum letöltése
131.   Infotv. módosításáról, közérdekû adat megismerésérõl szóló törvényjavaslat2015-06-30  Dokumentum letöltése
132.   Infotv. változásai (közérdekû adatok megismerése 2015. október 1. naptól)2015-09-28  Dokumentum letöltése
133.   Ingatlanszerzés (külföldiek)2015-10-15  Dokumentum letöltése
134.   Integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggõ módosításáról2016-06-06  Dokumentum letöltése
135.   Intézkedési terv (ÁSZ)2017-12-13  Dokumentum letöltése
136.   Ipari parkok helyzetéről2017-04-26  Dokumentum letöltése
137.   Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázati felhívás 2016. év2016-01-16  Dokumentum letöltése
138.   Ipari területek fejlesztésérõl szóló kormányhatározat2015-06-18  Dokumentum letöltése
139.   Jó Állam Jelentés 2015 (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)2015-07-18  Dokumentum letöltése
140.   Jognyilatkozat (felmentés) ismételt közlése (jogeset)2015-10-15  Dokumentum letöltése
141.   Jogszabály 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról2016-03-29  Dokumentum letöltése
142.   Jogszabály 45/2012. (V. 8.) VM rendelet nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekrõl2016-01-09  Dokumentum letöltése
143.   Jogszabály 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésérõl2016-01-09  Dokumentum letöltése
144.   Jogszabály 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet klasszikus sertéspestis elleni védekezésérõl2016-01-09  Dokumentum letöltése
145.   Jogszabályok .... 2015. december 21. (hétfõ) naptól 2015. december 30. napig (szerda) megjelenõ egyes jogszabályok, kormányhatározatok2016-01-03  Dokumentum letöltése
146.   Jogszabályváltozás (257/2000. ... Korm.r.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
147.   Jogszabályváltozás (326/2013. ..... Korm.r.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
148.   Jogszabályváltozás (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésbõl tartott állatokról) 2016. január 1. naptól2016-01-10  Dokumentum letöltése
149.   Jogszabályváltozás (Áhsz.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
150.   Jogszabályváltozás (Áht.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
151.   Jogszabályváltozás (Ámr.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
152.   Jogszabályváltozás (Gyer.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
153.   Jogszabályváltozás (Gyvt.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
154.   Jogszabályváltozás (Itv.) 2016. január 1. naptól (Lásd: Illetékmentesség )2016-01-08  Dokumentum letöltése
155.   Jogszabályváltozás (Ket.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
156.   Jogszabályváltozás (Kjt.) 2016. január 1. naptól (Lásd: tizennégy helyett tizenhét fizetési fokozat)2016-01-08  Dokumentum letöltése
157.   Jogszabályváltozás (Köznevelési tv.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
158.   Jogszabályváltozás (Kttv.) 2016. január 1. naptól2016-01-10  Dokumentum letöltése
159.   Jogszabályváltozás (Nemz. vagyon) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
160.   Jogszabályváltozás (Számviteli tv.) 2016. január 1. naptól2016-01-10  Dokumentum letöltése
161.   Jogszabályváltozás (Szoctv.) 2016. január 1. naptól2016-01-07  Dokumentum letöltése
162.   Jogszabályváltozás 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról2016-01-07  Dokumentum letöltése
163.   Jogszabályváltozás 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet térítési díjakról2016-01-07  Dokumentum letöltése
164.   Jogszabályváltozás 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról2016-01-07  Dokumentum letöltése
165.   Jogszabályváltozás 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek módosításáról2016-01-07  Dokumentum letöltése
166.   Jogszabályváltozás 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az Ámr. és és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról2016-01-07  Dokumentum letöltése
167.   Jogszabályváltozás 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet kormányzati funkciók rendjérõl2016-01-07  Dokumentum letöltése
168.   Jubileumi jutalom kifizetése, különös tekintettel a KLIK-re2015-07-23  Dokumentum letöltése
169.   Kamerás megfigyelés (ajánlás, általános megállapítások)2015-09-23  Dokumentum letöltése
170.   Kamerás megfigyelés (közmunka program)2015-09-23  Dokumentum letöltése
171.   Kamerás megfigyelés (munkahely)2015-09-23  Dokumentum letöltése
172.   KEHOP 2015. évi fejlesztési keretének felosztásáról2015-05-27  Dokumentum letöltése
173.   KEHOP dia2015-07-13  Dokumentum letöltése
174.   Kiegészítõ pótlékról2015-10-15  Dokumentum letöltése
175.   Korlátolt felelõsségû társaságok létesítõ okiratának (törzstõke) módosítása2016-02-29  Dokumentum letöltése
176.   Kormányhatározat a 2015. évi fejlesztési keretek végrehajtásáról2015-08-08  Dokumentum letöltése
177.   Kormányhatározat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl2015-10-27  Dokumentum letöltése
178.   Kormányhatározat a logisztikai, árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelésérõl2015-08-08  Dokumentum letöltése
179.   Kormányhatározat a TOP és GINOP éves fejlesztési keretérõl2016-01-20  Dokumentum letöltése
180.   Kormányhatározat az építésügy átalakításáról (Magyar Közlöny)2015-09-07  Dokumentum letöltése
181.   Kormányhatározat építésügy átalakításáról2015-09-08  Dokumentum letöltése
182.   Kormányhatározatok: KÖFOP, TOP2015-08-14  Dokumentum letöltése
183.   Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek2017-05-18  Dokumentum letöltése
184.   Kormányzati szektorba sorolt, többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vizsgálata és intézkedési terve2017-05-23  Dokumentum letöltése
185.   Könyvtárak minõségirányításának bevezetéséhez készült ajánlás (EMMI, Kultúráért Felelõs Államtitkárság)2015-11-03  Dokumentum letöltése
186.   Környezetvédelemrõl szóló törvényt módosító törvényjavaslat2015-11-13  Dokumentum letöltése
187.   Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (nyugdíj esetén)2016-01-16  Dokumentum letöltése
188.   Közbeszerzés (törvényjavaslat)2016-05-12  Dokumentum letöltése
189.   Közbeszerzés (Zöld közbeszerzés kézikönyve)2015-10-20  Dokumentum letöltése
190.   Közbeszerzésekrõl szóló törvényjavaslat2015-05-21  Dokumentum letöltése
191.   Közérdekbõl nyilvános adat megismerése2015-09-17  Dokumentum letöltése
192.   Közérdekû adat igénylése gazdálkodásról2015-04-21  Dokumentum letöltése
193.   Közérdekû adat megismerése iránti igény szabályainak változásáról2015-09-16  Dokumentum letöltése
194.   Közérdekû adatok elektronikus közzététele (Önkormányzat)2015-09-16  Dokumentum letöltése
195.   Közérdekû/közérdekbõl nyilvános adat megismerésének korlátai (jogeset)2015-09-17  Dokumentum letöltése
196.   Közfoglalkoztatásról szóló törvényjavaslat2015-06-10  Dokumentum letöltése
197.   Közhasznú alapítványokra vonatkozó különös szabályokról szóló törvényjavaslat2015-06-19  Dokumentum letöltése
198.   Közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggõ törvénymódosításokról2015-09-30  Dokumentum letöltése
199.   Közművelődésről szóló törvény módosításáról2017-04-21  Dokumentum letöltése
200.   Köznevelési intézmények mûködtetési támogatása2015-09-15  Dokumentum letöltése
201.   Közneveléssel kapcsolatos jogszabályok módosításai (tervezet)2017-09-06  Dokumentum letöltése
202.   Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása (Kormányhivatal)2015-11-02  Dokumentum letöltése
203.   Központi költségvetés (2018. év) megalapozásáról2017-05-03  Dokumentum letöltése
204.   Központi költségvetésről (2018. év) szóló törvényjavaslat2017-05-03  Dokumentum letöltése
205.   Közszolgálati ellenõrzésekrõl szóló kormányhatározat2015-08-04  Dokumentum letöltése
206.   Közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosítása2017-10-02  Dokumentum letöltése
207.   Közszolgáltatás ellentételezése 2012/21/EU bizottsági határozat2016-01-29  Dokumentum letöltése
208.   Külföldiek ingatlanszerzése2015-10-15  Dokumentum letöltése
209.   Lakóhely létesítésének feltételei (KGD2015. 43.)2015-08-18  Dokumentum letöltése
210.   Leromlott városi területek rehabilitációja2016-01-06  Dokumentum letöltése
211.   Levegõminõség értékelése (2014. év)2015-11-22  Dokumentum letöltése
212.   Logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelésérõl szóló kormányhatározat2015-08-08  Dokumentum letöltése
213.   Magánszemélyek csõdvédelmérõl szóló törvényjavaslat2015-05-21  Dokumentum letöltése
214.   Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról (törvényjavaslat)2016-05-23  Dokumentum letöltése
215.   Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról2017-05-03  Dokumentum letöltése
216.   Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről2017-05-03  Dokumentum letöltése
217.   Megrendelõ dr.Hosszú pdf formátum2015-12-08  Dokumentum letöltése
218.   Megrendelõ dr.Hosszú rtf formátum2015-12-08  Dokumentum letöltése
219.   Megrendelõ SZÁNTÓ ÉS TÁRSA pdf formátum2015-12-08  Dokumentum letöltése
220.   Megrendelõ SZÁNTÓ ÉS TÁRSA rtf formátum2015-12-08  Dokumentum letöltése
221.   Mötv. értelmezése2015-10-15  Dokumentum letöltése
222.   Mötv. módosításáról (polgármesteri tisztség összeférhetetlenségérõl) szóló törvényjavaslat2015-06-19  Dokumentum letöltése
223.   Munka törvénykönyvéről szóló törvény módosítása2017-04-21  Dokumentum letöltése
224.   Munkahely kamerás megfigyelése (határozat I.)2015-09-23  Dokumentum letöltése
225.   NAIH ajánlás a drónokkal történõ adatkezelésrõl2015-10-06  Dokumentum letöltése
226.   NAIH állásfoglalás (Önkormányzat) elektronikus közzététel ügyében2015-09-28  Dokumentum letöltése
227.   NAIH álláspont a tervezett arcfelismerõ rendszer létrehozásáról2015-09-30  Dokumentum letöltése
228.   Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025. év (vitaanyag)2015-12-21  Dokumentum letöltése
229.   Nemzeti Környezetvédelmi Program2015-11-02  Dokumentum letöltése
230.   Nemzeti Környezetvédelmi Program (Magyar Közlöny)2015-06-19  Dokumentum letöltése
231.   Nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló T/4476. számú törvényjavaslat (szakgimnáziumi és az új szakközépiskolai intézménytípusok bevezetésérõl)2015-04-22  Dokumentum letöltése
232.   Nyugdíjpolitikai elvekrõl (közszféra)2015-10-27  Dokumentum letöltése
233.   Oktatás szabályozása (törvényjavaslat)2017-04-26  Dokumentum letöltése
234.   Oktatás szabályozására vonatkozó törvényjavaslat2016-05-18  Dokumentum letöltése
235.   Oktatási tárgyú törvények módosítása2015-11-13  Dokumentum letöltése
236.   Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020.2015-10-14  Dokumentum letöltése
237.   Országos Önkormányzati Szövetségek állásfoglalása a 2016. évi központi költségvetés tervezetérõl2015-07-31  Dokumentum letöltése
238.   Óvodai felújítás (TOP) és átszervezés2017-07-05  Dokumentum letöltése
239.   Ózd Város Önkormányzatának adatkezelése (kamerás megfigyelés kapcsán)2015-09-23  Dokumentum letöltése
240.   Önkormányzati adatszolgáltatás elismerése2015-09-22  Dokumentum letöltése
241.   Önkormányzati fejlesztések pályázati felhívása2015-05-13  Dokumentum letöltése
242.   Önkormányzati rendelet megalkotása és módosítása (KGD2015. 45.)2015-08-18  Dokumentum letöltése
243.   Önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó segédlet2016-03-17  Dokumentum letöltése
244.   Önkormányzati támogatási rendszer (segédlet)2016-03-04  Dokumentum letöltése
245.   Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vizsgálata és intézkedési terve2017-05-23  Dokumentum letöltése
246.   Önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettsége2015-09-17  Dokumentum letöltése
247.   Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat a törvény kógens rendelkezései alapján a betöltött munkakörére elõírt legmagasabb iskolai végzettség alapján kell besorolni2015-09-29  Dokumentum letöltése
248.   Pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl (Jogszab. tervezete)2016-06-06  Dokumentum letöltése
249.   Pedagógusok előmeneteli rendszeréről (jogszabálytervezet)2017-08-17  Dokumentum letöltése
250.   Perköltség és egyes eljárási cselekmények kapcsolata2015-05-12  Dokumentum letöltése
251.   Polgári perrendtartás keretében megvalósuló elektronikus kapcsolattartásról2015-12-01  Dokumentum letöltése
252.   Polgármesterek illetményének megállapításáról szóló törvényjavaslat2015-04-13  Dokumentum letöltése
253.   Polgármesterek illetményének megállapításával összefüggõ törvényjavaslat2016-05-12  Dokumentum letöltése
254.   Szabályzatok (BM)2018-07-06  Dokumentum letöltése
255.   Számviteli szabályozottság kialakítása2015-10-20  Dokumentum letöltése
256.   Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése pályázati felhívás 2016. év2016-01-06  Dokumentum letöltése
257.   Szociális beszerzés2015-10-20  Dokumentum letöltése
258.   Szociális és gyermekvédelmi jogszabályok módosítása (tervezet)2016-07-28  Dokumentum letöltése
259.   Szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítása2016-03-16  Dokumentum letöltése
260.   Szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat2015-06-05  Dokumentum letöltése
261.   Szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (jogszabálytervezet)2017-08-17  Dokumentum letöltése
262.   Szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról2016-01-03  Dokumentum letöltése
263.   Szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat2015-11-13  Dokumentum letöltése
264.   Szt. és Gyvt. legfontosabb változásai 2015. év2015-10-07  Dokumentum letöltése
265.   Településkép védelmérõl szóló törvényjavaslat2016-05-18  Dokumentum letöltése
266.   TOP és GINOP éves fejlesztési keretérõl szóló kormányhatározat2016-01-20  Dokumentum letöltése
267.   TOP források megosztásáról szóló 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat (Magyar Közlöny)2015-05-09  Dokumentum letöltése
268.   TOP I. osszefoglaló2015-05-09  Dokumentum letöltése
269.   TOP II. részletes2015-05-09  Dokumentum letöltése
270.   Tudomásszerzés (határozat/jogeset)2017-04-04  Dokumentum letöltése
271.   Tûzifa önkormányzati pályázat kiírása2015-09-09  Dokumentum letöltése
272.   Vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény tárgyi hatályának pontosításáról2015-04-20  Dokumentum letöltése
273.   Vasárnapi nyitvatartás (törvényjavaslat)2016-04-12  Dokumentum letöltése
274.   Vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvénykavaslat2015-06-02  Dokumentum letöltése
275.   Zöld Forrás pályázati felhívás 2015. év2016-01-06  Dokumentum letöltése
276.   Zöld közbeszerzés (Európai Bizottság közbeszerzési kézikönyve)2015-10-20  Dokumentum letöltése

Fel↑