SZÁNTÓ ÉS TÁRSA - A jog forrása

Aktuális híreink:

Keresett szó:

2018-11-05

Átláthatósági nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdések

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérem engedjék meg, hogy - a hozzánk intézett kérdésekre tekintettel - felhívjuk szíves figyelmüket az ún. átláthatósági nyilatkozatokkal kapc... Bővebben

 
2018-10-24BELSŐ KONTROLLRENDSZER

I./ Helyi önkormányzatok

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - bel... Bővebben

 
2018-10-10A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabálytervezet

Megjelent a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló jogszabálytervez... Bővebben

 
2018-08-21

A munkáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben az adatkeze... Bővebben

 
2018-08-08

Integritás kontrollrendszere:- a dolgozói érdekképviselet és a munkáltató jogait, kötelezettségeit szabályozó dokumentum,

- a külső szakértők alkalmazási feltételeit szabályozó dokumentumok,

- adatkez... Bővebben

 
2018-07-12

Integritáskontrollok

Integritáskontrollnak tekinthetők egyrészt a szervezetre vonatkozó jogszabályok, és az azok alapján készített belső szabályzatok. Ezek alkotják a kemény kontrollokat. Másrészt integritáskontrollnak tekinte... Bővebben

 
2018-06-18Tisztelt Ügyfeleink!

Az új általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) alkalmazása érdekében az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:

A GDPR rendelkezéseitől csak akkor van lehetősége eltérni a tag... Bővebben

 
2018-05-21Céges laptop

A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges laptopot” biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez. Ezzel összefüggésben is felmerülhet az a probléma, hogy a laptopot a munkaválla... Bővebben

 
2018-05-09Tisztelt Ügyfelünk!

Az adatvédelmi szabályzat elkészítésével kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni, hogy a GDPR 24. cikk (2) bekezdése alapján az adatkezelőnek akkor kell belső adatvédelmi szabályokat alkalmaznia – a ... Bővebben

 
2018-05-08Tisztelt Ügyfeleink!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelők bejelentései alapján az Adatvédelmi Hatós... Bővebben

 
2018-04-15Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - az ANN&CLAYTON vállalkozás által - Ügyfeleinknek 2018. április hónapban megküldött, 2018. évre vonatkozó adatvédelmi feladatterv tartalmazza azon minimum feladatokat és... Bővebben

 
2018-03-28

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának felmérése

Az Infotv., valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (továbbiakban: RENDELET) alkalmazása érdekében, különösen az elszámoltathatósági elv,... Bővebben

 
2018-03-11Tisztelt Ügyfeleink!

Az általános adatvédelmi rendelet, illetve a belső kontrollrendszer összefüggéseinek vonatkozásában több kérdés érkezett hozzánk, amelyekkel kapcsolatban a következőket kívánjuk jelezni:

-... Bővebben

 
2018-02-16

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad á... Bővebben

 
2018-02-06A helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet kötelező megalkotása

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló ... Bővebben

 
2018-02-03

Információs és kommunikációs rendszer, valamint a nyomon követési rendszer (monitoring) kialakítása

Kérjük engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

I./ A költségvetési szervek belső kontrollrendszer... Bővebben

 
2018-01-15ASP változások:

A jogszabály száma és címe: 361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja az ... Bővebben

 
2018-01-12

Energiahatékonyság/ÁSZ ellenőrzés/Vezetői nyilatkozat feljegyzése

I./ Az Országgyűlés a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladatok meghatározása és e feladatok biztosítása céljáb... Bővebben

 
2017-12-31

Tájékoztatjuk a T. Érdeklődőket, hogy az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve megtalálható a Hasznos dokumentumok oldalunkon.... Bővebben

 
2017-12-05Kérem engedje meg, hogy - a hozzánk intézett kérdésekre tekintettel - az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.... Bővebben

 
2017-11-14Költségvetési szerv belső szabályozása

A jogszabályok egymásra épüléséhez hasonlóan, a belső szabályzatok is hierarchikusan épülnek fel, és együttesen az általános, minden dolgozót érintő követelményektől ind... Bővebben

 
2017-11-10Megjelent a T/17994. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről. A törvényjavaslat az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:

I. Bírságszabályok változásai

- A kisösszegű pótléktartozások kezelése, végre... Bővebben

 
2017-10-23Adóhatósági végrehajtás

A Kormány T/17782. számon benyújtotta az adóhatósági végrehatásról szóló törvényjavaslatát, mely szorosan illeszkedik az adózás rendjéről szóló új törvény módosításaiba.

A ... Bővebben

 
2017-10-02Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

I./ Megjelent a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: Szankció tv.) A Szankció tv. megteremti a közigazgat... Bővebben

 
2017-09-06

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és koordinálása

Hivatkozva a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (... Bővebben

 
2017-07-07

Belső kontroll koordinátor

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 7.§ (4) bekezdése alapján a költségveté... Bővebben

 
2017-06-27Egészségügy

Az egészségügyi teljesítményértékelés a világ számos országában alkalmazott gyakorlat, melynek célja, hogy átfogó képet adjon az egészségügy működéséről.

Magyarországon a teljesítményé... Bővebben

 
2017-06-01Parlagfű elleni védekezés

Az Állami Számvevőszék megállapítása alapján a parlagfű elleni védekezés kapcsán megtett intézkedések elősegítették, de nem biztosították a hosszú távú célok megvalósítását. Az i... Bővebben

 
2017-06-01A közszféra intézményeit érintő integritás felmérése

Az Állami Számvevőszék 2017-ben már hetedik alkalommal folytatja le a közszféra intézményeit érintő integritás felmérését. Az Integritás projekt azokat a té... Bővebben

 
2017-05-18

A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69/A. § rendelkezése alapján a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek belső kontrollrendszerére a költségvetés... Bővebben

 
2017-05-17Ha az ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemtől számított 5 éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani. BH2014. 194.

További információ: www.drhosszu.hu/Hasznos dokumentu... Bővebben

 
2017-05-16A települési önkormányzatok rendezvényei, programjai, egyéb szolgáltatásai kapcsán ezúton kívánjuk a szervezők figyelmét felhívni a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkez... Bővebben

 
2017-05-15

Tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerés, munkáltatói háttérvizsgálat

- Az Info tv. 30.§ (7) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére ir... Bővebben

 
2017-05-08

Aktualitások

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

I./ Munkajog

- A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az adott munkakörben olyan közalkalmazottat foglalkoztasson, aki rendelkezik ... Bővebben

 
2017-05-03Megjelent:

- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat

- Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat

- Adótörvények és ... Bővebben

 
2017-05-01Megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény... Bővebben

 
2017-04-26Megjelent:

- az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

Elérhető: Hasznos dokumentumok oldalon/Oktatás szabályozása (törvényjavaslat) megnevez... Bővebben

 
2017-04-21Közművelődésről, munkaidő szervezéséről, állattartásról

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvé... Bővebben

 
2017-04-09Jó tudni! (Település, hatósági eljárás, belső ellenőrzés, szabályzatok, szabadság.)

I./ Település:

- Átalakult az e-epites.hu weboldal. Az építtetők, tervezők, kivitelezők és az építésügyi hatóságok sz... Bővebben

 
2017-03-13

A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl

A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§... Bővebben

 
2017-02-10

A Kormány 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe t... Bővebben

 
2017-01-23Szabályzatok

Az Ávr. 13.§ - 2017. január 1. naptól hatályos - (4a) és (4b) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában az újonnan alapított költségvetési szerv, helyi nemzetiségi... Bővebben

 
2017-01-05A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) - 2017. január 1. naptól hatályos - 8.§ (6) bekezdése alapján óvoda esetében a napi nyitvatartási idõ legalább nyolc óra, amely idõtartam a fennta... Bővebben

 
2016-12-15Megjelent:

- A helyi önkormányzatok a helyi adókról szóló törvényben szereplõ különbözõ típusú helyi adókat nem szabályozhat újra települési adó néven. Települési adó formájában a növényzet földterület na... Bővebben

 
2016-11-25

Iskolák mûködtetése 2017. január 1. naptól (Lásd különösen: Fõzõ- és tálalókonyha, sportlétesítmények)

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

A nemzeti köznevelésrõl ... Bővebben

 
2016-11-10Iskolák mûködtetése 2017. január 1. naptól (Egyes kérdésekrõl.)

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (8) bekezdés alapján a vagyonkezelõt - ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerzõdés máské... Bővebben

 
2016-10-27

A végrendelet tanújának aláírásáról és a személyének megállapításáról

A Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács, a Polgári Kollégium kollégiumvezetõ-helyettese és a Pfv.I.20.728/2015. számú felülvizsgálati... Bővebben

 
2016-10-27

Mezõõri járulékról

Törvényi elõírás hiányában senki nem válhat adó, illeték, járulék, díj, azaz közteher megfizetésének kötelezettjévé. (Forrás: A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2016/4. számú határoza... Bővebben

 
2016-10-27

Telekadó

A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adózók teherbíró képességére, a helyi sajátosságokra és az önkormányzat gazdálkodási követelményeire is figyelemmel kell lenni. Ezért az önkormányzatnak értékelnie kel... Bővebben

 
2016-10-18

A tankerületi központok által fenntartott, települési önkormányzat által mûködtetett köznevelési intézmény törvényben meghatározott mûködtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A nemzeti köznevelésrõl szóló ... Bővebben

 
2016-09-29

ASP 2.0 rendszer bevezetésének ütemezése

A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésére egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatá... Bővebben

 
2016-09-29

Januártól átalakul a bölcsõdei rendszer

Januártól átalakul a bölcsõdei ellátórendszer, a szülõk a jövõben hagyományos bölcsõdébe, mini bölcsõdébe, munkahelyi bölcsõdébe vagy családi bölcsõdébe írathatják be hár... Bővebben

 
2016-09-18ASP/Belsõ szabályzatok kialakítása

A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésére folyamatosan egyeztetnek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítóg... Bővebben

 
2016-09-11Kttv. 225/E.§ (1) bekezdése alapján fegyelmi vétséget követ el a polgármester, ha tisztségébõl eredõ kötelezettségét vétkesen megszegi.

A hivatkozott rendelkezés tehát egyrészt utal arra, hogy a tisztségébõl eredõ... Bővebben

 
2016-08-25

Hátrányos jogkövetkezmény szabályainak alkalmazása

Az új Mt. (továbbiakban: Mt.) 56. §-ába foglalt hátrányos jogkövetkezmény szabályainak alkalmazására csak kollektív szerzõdés vagy a felek közötti munkaszerzõdés szabá... Bővebben

 
2016-08-12Közérdekû adatok megismerése

Kérem engedje meg, hogy tárgyi ügyben az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

Az Infotv. által alkotmányos, illetve az Alaptörvényben biztosított alapjogként, tehát alanyi jogké... Bővebben

 
2016-08-03

Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelõségének ellenõrzése

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelõségén... Bővebben

 
2016-07-14

Jogszabály és jogszabály tervezete

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

- Megjelent az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egye... Bővebben

 
2016-07-12

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

- A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) – az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – pályázatot ... Bővebben

 
2016-06-30Kérem engedje meg, hogy a Kúria joggyakorlat-elemzõ csoportok vizsgálati eredményeinek alábbi összefoglalóira felhívjuk szíves figyelmét.

- Munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei

- Felmondások é... Bővebben

 
2016-06-24A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

Az elmúlt években a multinacionális vállalatok gyakorlatában egyre terjedõben vannak a vállalati belsõ visszaélés-bejelentési rendszerek. E rendszerek azt célozzák, hogy a... Bővebben

 
2016-06-23

Tisztelt Ügyfeleink!

Korábbi hírleveleinkben már utaltunk arra, hogy az Állami Számvevõszék kiemelt figyelmet fordít az ún. integritás szemlélet érvényesítésére. Ennek során az Állami Számvevõszék egyaránt vizsgálta/v... Bővebben

 
2016-06-21

A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok ellenõrzése (II.)

A közfeladatot ellátó gazdasági társaságok ellenõrzése kiemelten fontos a vagyon megõrzése, megóvása érdekében, különösen az önkormányzati tulajdonú gazd... Bővebben

 
2016-06-14Megjelent a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában mûködõ minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat. (Továbbiakban: Kormán... Bővebben

 
2016-06-13Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévõ gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintõ gazdálkodási tevékenység szabályszerûség ellenõrzésének kapcsán jellemzõen az alábbi hiányosságok merülnek fel:
<... Bővebben

 
2016-06-06

Belsõ kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer kapcsolata

- Megjelent az egyes kormányrendeleteknek a belsõ kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggõ módosításáról szóló... Bővebben

 
2016-05-30

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

- Korábbi hírleveleinkben már utaltunk arra, hogy az Állami Számvevõszék kiemelt figyelmet fordít az ún. integritás szemlélet érvé... Bővebben

 
2016-05-24

Jó tudni! (Állami Számvevõszék vizsgálatáról)

A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása szabályszerûségi ellenõrzésének kiemelt területei

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat mûködési feltételeinek és a... Bővebben

 
2016-05-23

Megjelent Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat az alábbi oldalon olvasható:

Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok/Magyarország 2017. évi közpon... Bővebben

 
2016-05-23

Jó Tudni! (Települési adó)

A települési adóval összefüggésben nem vehetõk figyelembe a Hatv. – 1/A. § (2) bekezdésében megjelölteken kívüli – rendelkezései. Így nem lehet jelentõséget tulajdonítani a Hatv. gar... Bővebben

 
2016-05-19

Jó tudni!

Nkt. 54. § (1) bekezdés alapján a pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel (Az elsõ évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minõsítéssel kell kifejezni, hogy a tan... Bővebben

 
2016-05-18

Megjelent a T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a T/10728. számú törvényjavaslat a településkép védelmérõl.

A törvényjavaslatok... Bővebben

 
2016-05-12

Megjelent a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.

A Kbt. - jelenleg hatályos - 5.§ (3)-(4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben foglaltak mellett a támogatásból megvalós... Bővebben

 
2016-05-12

Jó tudni! (ÁSZ)

- Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 5.§ (3)-(5) bekezdése alapján az Állami Számvevõszék az államháztartásból származó források felhasználásának keretében ellenõrzi a közpon... Bővebben

 
2016-05-12

Megjelent a polgármesterek illetményének megállapításával összefüggésben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat elérhetõ az... Bővebben

 
2016-05-10

Jó tudni!

- Megjelent T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról.

A törvényjavasl... Bővebben

 
2016-04-27

Megjelent a 2017. évi központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat elérhetõ az alábbi oldalon:

www.drhosszu.hu/Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok... Bővebben

 
2016-04-26

Megjelent a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat.<... Bővebben

 
2016-04-20

Megjelent az önkormányzati ASP informatikai rendszerrõl szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat elérhetõ az alábbi oldalon:

Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok/ASP informatikai rendszer (törvényjavaslat)

... Bővebben

 
2016-04-19

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

Az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet - 2015. december 31. napig hatályos - 36.§ (2) bekezdés rendelkezése alapján a helyi önk... Bővebben

 
2016-04-19

1./ Lényeges, hogy a rendõr, közterület-felügyelõ, polgárõr a munkáltatója illetve megbízója nevében végzi rendfenntartó feladatait, magatartása az õt megbízó illetve foglalkoztató, és utasításokkal ellátó munkáltató illetv... Bővebben

 
2016-04-19

Az alábbi oldalon elérhetõ az Állami Számvevõszék 2016. évi I. félévi ellenõrzési terve (továbbiakban: Ellenõrzési terv).

Az ellenõrzési terv 9. oldalától olvashatóak azon témák, amelyeket az ellenõrzési terv alapján a... Bővebben

 
2016-04-18

Megjelent az állami tisztviselõkrõl szóló T/10267. számú törvényjavaslat

A javaslat a preambulumban megfogalmazott célok eléréséhez új illetményrendszert rendel. A szabályozás bevezetés alulról építkezõ módon történik:... Bővebben

 
2016-04-14

A munkáltató az egyoldalú kötelezettségvállalással ingyenesen biztosított munkába járási lehetõséget jogszerûen megszüntetheti [Kjt. 3.§, Mtv. 16. §, 22. § (1), (4), (5) bek.].

A vonatkozó jogeset elérhetõ az alábbi oldal... Bővebben

 
2016-04-12

Megjelent a kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat szövege elérhetõ:

Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok/Va... Bővebben

 
2016-04-06

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f./ pont alapján a jegyzõ évente beszámol a képviselõ-testületnek a hivatal tevékenységérõl.... Bővebben

 
2016-04-01

Különleges adat (egészségi állapotra vonatkozó személyes adat) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3.§ 3./ pontja alapján k... Bővebben

 
2016-03-31

Egyes szerzõdéses jogviszonyok megszüntetése kapcsán az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét.

- A Ptké. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor fennálló kötelmek... Bővebben

 
2016-03-31

SZÁNTÓ ÉS TÁRSA vállalkozásunk több más cégünkkel együtt hosszú évek óta igyekszik megbízható partnere lenne a települési önkormányzatoknak, költségvetési szerveknek, illetve az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági tá... Bővebben

 
2016-03-29

Jó tudni!

A Köznevelési tv. 59.§ (3) bekezdése alapján az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezõje a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel, tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gya... Bővebben

 
2016-03-17

Jó tudni! (A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás.)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdés alapján a közszolgáltató köteles a kö... Bővebben

 
2016-03-17

Jó tudni!

- A közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1)-(4) bekezdése alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérõk - a központi beszerzõ szervek kivételével - a költségvetési év elej... Bővebben

 
2016-03-16

Megjelent a T/9635. számú törvényjavaslat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait érintõ törvények módosításáról.

A törvényjavaslat az alábbi oldalon ... Bővebben

 
2016-03-09

Tisztelt Ügyfelünk!

Több esetben merült fel olyan kérdés, amely arra irányult, hogy egyes esetekben, az eljáró bíróság elõtt milyen módon használható fel a kamerával (lásd: pl. drónok) készített videofelvétel.

Figy... Bővebben

 
2016-03-07

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

Megjelent a behajtási költségátalányról szóló törvényjavaslat, amelyet az alábbi oldalunkon olvashat:

Linkek-letöltések/Has... Bővebben

 
2016-03-07

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

Az önkormányzati támogatások rendszerének kialakítása, illetve alkalmazása érdekében összeállítottuk az önkormányzati támogatá... Bővebben

 
2016-03-03

Földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl szóló bizottsági közlemény elérhetõ az alábbi oldalon:

Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok/Földterület- és épületértékesítés állami támogatási ... Bővebben

 
2016-03-03

Jó tudni! (Támogatási monitoringrendszer, Kjt. alkalmazása)

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

- A közalkalmazottak jogállásáról szóló Kjt. 67. § (1) bekezdése lehetõséget biztosít arr... Bővebben

 
2016-02-29

Korlátolt felelõsségû társaságok létesítõ okiratának (törzstõke) módosítása

Megjelent a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekr... Bővebben

 
2016-02-25Civil szervezetek létesítõ okiratának módosításáról (törvényjavaslat)

Megjelent a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõ... Bővebben

 
2016-02-24

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét a Kúria Önkormányzati Tanácsának alábbi határozataira:

- Törvényellenes az, ha az önkormányzat az adókötelezettség fennállását, vagy fenn nem ... Bővebben

 
2016-02-19

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az államháztartási és a számviteli jogszabályok, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a köztul... Bővebben

 
2016-02-15Az adatkezelõknek az Infotv. 20. § (2) bekezdésének alapul vételével – és az Infotv. 15. § (1) bekezdésének és egyéb, speciális tájékoztatási kötelezettségek figyelembe vételével – egy olyan elõzetes tájékoz... Bővebben

 
2016-02-10

Megjelent a vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerûsítéseinek, továbbá... Bővebben

 
2016-02-09

Tisztelt Partnereink!

Vállaljuk az adatkezeléssel, adatvédelemmel, adattovábbítással kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálatát, iratminták kialakítását, adatvédelmi szabályzat, közérdekû adatok megismerésére irányuló kérelm... Bővebben

 
2016-02-05

A Kormány támogatja és kiemelt célnak tekinti a Nemzeti Kastélyprogram, valamint a Nemzeti Várprogram (a továbbiakban: Program) megvalósítását.

A fejlesztés fõ irányait a Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) K... Bővebben

 
2016-02-04

Jó tudni!

Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérõl szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdései alapján az ingatlan valóságos állapotában, érték... Bővebben

 
2016-02-04

Megjelent a Zöld ipari innováció program

A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erõsítése, meglévõ iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.

Jelen nyílt, e... Bővebben

 
2016-02-01

Jó tudni!

- A mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1)-(2) bekezdése alapjá... Bővebben

 
2016-01-26

Jó tudni!

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdés alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel idõpontjában fennáll... Bővebben

 
2016-01-20

Megjelent

- a 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról,

- 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innová... Bővebben

 
2016-01-16

Tájékoztatjuk a T. Érdeklõdõket, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének egyes eseteivel kapcsolatos tájékoztató jegyzõkönyv a Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok oldalon, "Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (ny... Bővebben

 
2016-01-16A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címû, TOP-1.1.1-15 kódszámú felhívás. A Felhívás célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukt... Bővebben

 
2016-01-07Tájékoztatjuk a T. Érdeklõdõket, hogy az egyes jogszabályok változásait a www.szantoestarsa.hu/Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok oldalon a "Jogszabályváltozás (.....) 2016. január 1. naptól" megnevezéssel találják meg.<... Bővebben

 
2016-01-07Mezõgazdasági termékek értéknövelése és erõforrás-hatékonyságának elõsegítése a feldolgozásban (pályázati felhívás 2016. év)

A mezõgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére, a magasabb hozzáadott é... Bővebben

 
2016-01-06

Megjelent pályázati felhívások

A barnamezõs területek rehabilitációjára összesen 11 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat. Célja a vállalkozások és befektetõk, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor... Bővebben

 
2016-01-06

A Földmûvelésügyi Minisztérium 2016-ban is meghirdeti a Zöld Forrás pályázatot

A tárca az elõzõ évek hagyományait folytatva 2016-ban is kiírja a Zöld Forrás pályázatot, melyre a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósí... Bővebben

 
2016-01-03

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérem engedjék meg, hogy az alábbiakról tájékoztassuk Önöket.

A honlapunk alábbi oldalán elérhetõek a 2015. december 21. (hétfõ) naptól 2015. december 30. napig (szerda) megjelenõ egyes jogszabályo... Bővebben

 
2015-12-21

Kérem engedje meg, hogy felhívjuk szíves figyelmét a www.greendrone.hu honlapunkra!

- A termék bemutatását, a belsõ szabályozottság kialakítását, a szükséges jogi ismereteket az ország bármely részében igyekszünk biztosíta... Bővebben

 
2015-11-28

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályai

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: GKM rendelet) mellékletének (A helyi közutak kezelésének szakmai szabályai) 3.3... Bővebben

 
2015-11-24

Jó tudni! (Településrendezési terv felülvizsgálata, "munkaköri leírás")

- Több településen is folyamatban van az adott település településrendezési terveinek felülvizsgálata, amely során az érintett önkormányzat képvise... Bővebben

 
2015-11-11

Jó tudni! (Önkormányzati támogatások)

Az Mötv. 41.§ (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben sza... Bővebben

 
2015-11-03

A Kultúráért Felelõs Államtitkárság közzétette a könyvtári minõségirányítás bevezetéséhez kapcsolódó ajánlását.

A módszertani ajánlás célja, hogy a könyvtárosok a jogszabályok teljesítése érdekében átfogó k... Bővebben

 
2015-11-03

Jó tudni! (Felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók)

A közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) új jogintézményként vezeti be a felelõs akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók... Bővebben

 
2015-10-27

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásáról

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.1 pontja ... Bővebben

 
2015-10-20

Jó tudni! (Zöld közbeszerzés)

Megjelent a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Tv.). Az elõbbiekben hivatkozott jogszabály (Közlönyállapot) több vonatkozásban is kitér a környezetvédelmi szemp... Bővebben

 
2015-10-15

Nyilatkozat közlése az Mtv. alapján. (Lásd még: Kjt. 3.§)

A nyilatkozat közlése akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Ha a munkavállal... Bővebben

 
2015-10-14

Jó tudni! (Hulladékgazdálkodás)

Kérem engedje meg, hogy tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztassuk.

Az eddigi ismertek alapján törekvés, hogy a folyamatosan betelõ hulladéklerakók helyett hulladékégetõk is létesülj... Bővebben

 
2015-10-09

A belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter közösen meghirdette a Magyarországi Falumegújítási Díj 2015 pályázatot.

Pályázatot egy település önkormányzata, vagy települések együttmûködõ társulása (ma... Bővebben

 
2015-10-05

Közbeszerzés és környezetvédelem- Megjelent a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Ennek kapcsán különösen az alábbiakra híjuk fel szíves figyelmüket.

Az ajánlatkérõnek már a közbeszerzé... Bővebben

 
2015-09-30

Megjelent a T/6410 sz. törvényjavaslat a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggõ törvénymódosításokról. A hivatkozott törvényjavaslat több ágazati jogszabályt érint.

A törvényjavaslat az alábbi oldalon elérh... Bővebben

 
2015-09-29

Pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat a törvény kógens rendelkezései alapján a betöltött munkakörére elõírt legmagasabb iskolai végzettség alapján kell besorolni.

A vonatkozó jogeset a fenti címen megtalálh... Bővebben

 
2015-09-23

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása (a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelõrendszer alapvetõ követelményeirõl) elérhetõ az alábbi oldalon, Kamerás megfigyelés (ajánlás, általános megállapí... Bővebben

 
2015-09-22Jó tudni! (Önkormányzati adatszolgáltatás elismerése)

A 2015. évi központi költségvetés 50 millió forint összegben – az önkormányzati adatszolgáltatások minõségének javítása érdekében – támogatást ... Bővebben

 
2015-09-21

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, Partnereinket, hogy általános ajánlattételi listánkat megtekinthetik a Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok/Általános ajánlattételi lista oldalunkon.... Bővebben

 
2015-09-21

Jó tudni! (Patakok, patakszakaszok szabályozása.)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 16. § (1) bekezdése alapján a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ell... Bővebben

 
2015-09-16

A közérdekû adat megismerése iránti igény szabályainak 2015. október 1. naptól történõ változásai (Infotv.) elérhetõek a Linkek-letöltések/Hasznos dokumentumok oldalon (Közérdekû adat megismerése iránti igény szabályainak vá... Bővebben

 
2015-09-14

Jó tudni! (Költségvetési rendelet és a környezetvédelmi alap.)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (4)-(6) bekezdése alapján az önkormányzati környezetvédelmi alapot körny... Bővebben

 
2015-09-09

Szociális tüzelõanyag-pályázat

Az 5000 lakosúnál kisebb települések önkormányzatai hárommilliárd forint értékben igényelhetnek támogatást az idén. Ezúttal is kemény- illetve lágylombos tûzifa, valamint barnakõszén besz... Bővebben

 
2015-09-08

Jó tudni! (Gyvt.)

Gyvt. 174.§ (4)-(5) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016. január 1-jétõl kizárólag egy szolgáltató keretében mûködtethetõ. A gyermekjóléti központ feladatainak ellát... Bővebben

 
2015-09-07

Jó tudni! (Hulladékgazdálkodás és adatvédelem.)

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdés g./ pontja alapján a települési önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg... Bővebben

 
2015-09-07

Jó tudni! (Kormányhatározat az építésügy átalakításáról)

Megjelent az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervrõl és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat (továbbiakban... Bővebben

 
2015-08-30

Jó tudni! (Adatvédelem)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései jelentõsen módosulnak 2015. október 1. napon történõ hatálybalépéssel.

A v... Bővebben

 
2015-08-18

Jó tudni!

- Az önkormányzati rendelet bevezetõjében pontosan meg kell jelölni, hogy az önkormányzat milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét. Eredeti jogalkotói jogkör esetén az Alaptörvény 32. cikk (2) be... Bővebben

 
2015-08-18Jó tudni!

- Megjelent az 1551/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a 2015. évi éves fejlesztési keretek (ÉFK) végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.

- Megjelent az 1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a logisztikai, k... Bővebben

 
2015-08-14

Megjelent:

- A Kormány 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról.

- A Kormány 1562/2015. (V... Bővebben

 
2015-08-07Jó tudni!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Törvén... Bővebben

 
2015-08-03Jó tudni!

- A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2015. augusztus 1. naptól hatályos 4.§ d./ pontja értelmében a munkavállal... Bővebben

 
2015-07-14

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7.§ (1a)-(1b) bekezdés, valamint a 15.§ (1) bekezdése alapján a közszolgáltató a vegyes h... Bővebben

 
2015-07-08Jó tudni!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B.§ (2)-(3) bekezdése alapján a települési önkormányzat - a fõvárosban a kerületi önkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budap... Bővebben

 
2015-06-19

Megjelent a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015−2020 közötti idõszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban: NKP)

Az NKP utal arra, hogy környezetvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat telep... Bővebben

 
2015-06-18

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a Nyári diákmunka programot 1,5 milliárd forintos támogatási összeggel, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntart... Bővebben

 
2015-05-06

10/2015. (V. 4.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság tanácsa határozatában megállapította, hogy a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. novemb... Bővebben

 
2015-04-25

Kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól felmentés

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (2a)-(2c) bekezdése... Bővebben

 
2015-04-13

Kedves Ügyfeleink!

A mai naptól honlapunk (Linkek-letöltések/hasznos dokumentumok) oldalán ingyenesen biztosítjuk az olyan közérdekû anyagok hozzáférését, amely álláspontunk alapján munkavégzésük során hasznosnak bizonyulha... Bővebben

 
2015-03-31

Az elõvásárlási jog megsértésével kötött szerzõdés

Az elõvásárlási jog megsértésével kötött szerzõdés az elõvásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. Annak feltétele azonban, hogy a jogosult a szerzõdés ha... Bővebben

 
2015-03-25

Az Ávr. 13.§ (2) bekezdés b./ pontja alapján a költségvetési szerv vezetõje belsõ szabályzatban rendezi a mûködéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a beszer... Bővebben

 
2015-03-19

Megjelent az 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történõ vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérõ nyitva tartás engedélyezésének feltételeirõl (Hatályba lépés: 2015. március 18.)

A kiskereskedelm... Bővebben

 
2014-12-02Közérdekû adat megismerése iránti igény, ennek keretében közfeladatot ellátó szervek gazdálkodásának (bizonylatainak) átfogó, számlaszintû, illetve tételes ellenõrzése

- A benyújtott kérelemben a k... Bővebben

 
2014-09-09Jó tudni!Nkt. 65.§ (10) bekezdés alapján az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, póts... Bővebben

 
2014-08-15

Az Nkt. 25.§ (4)-(5) bekezdése alapján az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekbõl a fenntartóra, a mûködtetõre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a mûködtetõ egyetértése szükséges. Az ... Bővebben

 
2014-07-31

Nyilatkozat közlése az Mtv. alapjánA nyilatkozat közlése akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Ha a munkavállaló nem hajlandó ... Bővebben

 
2014-07-23

Egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggõ módosításáról szóló 2014. évi XXIII. törvény 19. § rendelkezése alapján az Mötv. a következõ 108/B. §-sal egészült ki:̶... Bővebben

 
2014-07-14

Az Nkt. 62.§ (2) bekezdés alapján a pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethetõ - munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony... Bővebben

 
2014-06-17

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7.§ (1)-(5) bekezdés rendelkezései alapján a játszótéri eszköz üzemeltetõjének a játszótéri eszköz idõszakos ellenõrzését az... Bővebben

 
2014-06-17

Kinevezés írásba foglalása/Kjt.

A Kjt. 24.§ (2) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt.-nek a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony létesítésérõl és a munkaszerzõdés módosításár... Bővebben

 
2014-05-20

Jó tudni!A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5.§ rendelkezése alapján meghatározott adatok esetében a Támogatónak közzétételi kötelezettsége van.

Bővebben

 
2014-05-15

Jó tudni!Az elévülés megszakítására vezetõ jogi tények közül az Új Ptk. elhagyja a „követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítást”. (Új Ptk. 6:25. § [Az elévülés megszakítása])
Bővebben

 
2014-05-06Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 75.§ (5) bekezdése alapján a törvény hatálybalép... Bővebben

 
2014-04-10

Ptk. hatálybalépését követõ elsõ létesítõ okirat módosítás

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõl szóló ... Bővebben

 


 

Tárgyi eszköz Szoftver - 66.000. FT.- + ÁFASzoftver - Számlázás - 28.000. FT.- + ÁFA Házipénztár - Szoftver - 45.000. FT.- + ÁFA