Ktv. Iratminták:

Keresett szó:

 

Jelenleg 91 letölthető állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1 A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
2 Átadás-átvételi eljárás rendje2012.10.13 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
3 Átvételi elismervény vagyonnyilatkozat átvételéről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
4 Besorolás vezető megbízás megszűnése alkalmával (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
5 Előresorolás gyorsított előmenetel esetén (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
6 Elszámolólap (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
7 Értékelési lap (ügykezelő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
8 Értesítés címzetes cím adományozásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
9 Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
10 Értesítés idegen-nyelv tudási pótlék megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
11 Értesítés képzettségi pótlék megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
12 Értesítés közigazgatási tanácsadói cím adományozásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
13 Értesítés leltárfelelősségi eljárás megindításáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
14 Értesítés munkavégzés alól történő felfüggesztésről2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
15 Értesítés szabadidő-átalány megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
16 Esküokmány2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
17 Fegyelmi vizsgálat vizsgálóbiztosának felkérése (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
18 Felhatalmazás vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
19 Felhatalmazás vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére- köztisztviselő hozzátartozója2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
20 Feljegyzés a teljesítménykövetelmények szóbeli megbeszéléséről (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
21 Feljegyzés az értékelés szóbeli megbeszéléséről (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
22 Határozat 13. havi illetmény összegéről (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
23 Határozat fegyelmi büntetés és kártérítés megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
24 Határozat fegyelmi büntetésről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
25 Határozat fegyelmi eljárás felfüggesztéséről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
26 Határozat fegyelmi eljárás megszüntetéséről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
27 Határozat jubileumi jutalom megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
28 Határozat megrovás kiszabásáról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
29 Határozat ruházati költségtérítés megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
30 Határozat üdülési hozzájárulás megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
31 Helyettesítési intézkedés (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
32 Illetményelőleg iránti kérelem, engedély, utalványozás (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
33 Intézkedés átsorolásról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
34 Intézkedés személyi illetmény megállapításáról (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
35 Jegyzőkönyv fegyelmi tanács tárgyalásáról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
36 Jegyzőkönyv köztisztviselői vagyonnyilatkozat összevetéséről2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
37 Jegyzőkönyv meghallgatásról (köztisztviselő, fegyelmi ügy))2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
38 Jegyzőkönyv vagyonnyilatkozat visszaadásáról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
39 Jelentkezési lap a közigazgatási szakvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
40 Jelentkezési lap közigazgatási alapvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
41 Jelentkezési lap ügykezelői alapvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
42 Kérelem munkáltató lakásépítési (-vásárlási) kölcsöntámogatáshoz2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
43 Kinevezés határozatlan időre közszolgálati jogviszonyba2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
44 Kinevezés határozott időre közszolgálati jogviszonyba2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
45 Kinevezés módosítása (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
46 Kirendelési intézkedés (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
47 Közszolgálati igazolás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
48 Közszolgálati jogviszony beszámítása2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
49 Közszolgálati jogviszony meghosszabbítása közös megegyezéssel2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
50 Közszolgálati jogviszony megszűntetése közös megegyezéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
51 Közszolgálati jogviszony megszüntetése felmentéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
52 Közszolgálati jogviszonyról történő lemondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
53 Köztisztviselő kikérése2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
54 Leltárfelelősségi vizsgálat vizsgálati jegyzőkönyve (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
55 Lemondás vezetői megbízásról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
56 Megállapodás munkajogviszony közös megegyezéssel való megszüntetéséről (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
57 Megállapodás munkáltatói támogatás nyújtásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
58 Megállapodás Többletfeladat ellátására és céljuttatás biztosítására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
59 Megállapodás végleges áthelyezésről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
60 Minősítési lap (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
61 Munkaköri leírás (gépkocsivezetőnek)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
62 Munkaköri leírás (köztisztviselő, ügykezelő)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
63 Munkaköri leírás jegyzői feladatkört ellátó köztisztviselőnek2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
64 Munkaköri leírás pénzügyi feladatkört ellátó köztisztviselőnek2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
65 Munkáltatói rendes felmondás (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
66 Munkáltatói rendkívüli felmondás (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
67 Munkaszerződés fizikai alkalmazott munkaviszony létesítéséhez2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
68 Munkaszerződés módosítása2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
69 Nyilatkozat a közszolgálati idő számításához2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
70 Nyilatkozat a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumokról (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
71 Nyilatkozat az összeférhetetlenség megállapításához (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
72 Pályázati felhívás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
73 Polgármesteri egyetértési jog gyakorlása foglalkoztatás ügyében (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
74 Rendkívüli munkavégzés elrendelése (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
75 Rendkívüli munkavégzés elrendelése (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
76 Szabadságolási terv2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
77 Tájékoztatás köztisztviselő részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
78 Tájékoztatás ügykezelő részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
79 Tájékoztató a munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
80 Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
81 Tanulmányi szerződés (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
82 Teljesítményértékelési lap (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
83 Teljesítménykövetelmények meghatározása (köztisztviselő)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
84 Vagyonnyilatkozat megküldése ÖTM-nek2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
85 Vagyonnyilatkozat- személyi rész , köztisztviselő2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
86 Vagyonnyilatkozat- személyi rész, köztisztviselő hozzátartozó2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
87 Vagyonnyilatkozat- vagyoni rész (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
88 Végleges áthelyezés (közszolgálati jogviszonyba)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
89 Vezetői megbízás (köztisztviselő)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
90 Vezetői megbízás visszavonása (köztisztviselő92008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
91 ÖTM tájékoztatása közszolgálati jogviszony megszűnéséről2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!