Kjt. Iratminták:

Keresett szó:

 

Jelenleg 96 letölthetõ állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1 A 13. havi illetmény megállapítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
2 A költségvetési szerv a KJT. 25/A. § alapján történõ megszûnésérõl értesítés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
3 Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
4 Áthelyezés közszolgálati jogviszonyba2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
5 Címadományozás munkatárs (fõmunkatárs) részére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
6 Címadományozás tanácsos (fõtanácsos) részére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
7 Egy évre szóló vezetõi megbízás (önkormányzatnál)2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
8 Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
9 Értesítés szakértõ meghallgatásáról közalkalmazott kártérítési ügyében2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
10 Fegyelmi eljárás alá von közalkalmazott felszólítása védekezésének elõterjesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
11 Fegyelmi eljárás alá vont felfüggesztése állásából2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
12 Fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott értesítése helyszíni szemle tartásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
13 Fegyelmi eljárás felfüggesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
14 Fegyelmi eljárás megszüntetése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
15 Fegyelmi eljárásban fenntartónál (felügyeleti szervnél) vizsgálóbiztos kijelölésének kezdeményezése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
16 Fegyelmi eljárásban meghallgatás kitûzésérõl értesítés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
17 Fegyelmi eljárásban vizsgálóbiztos kijelölése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
18 Fegyelmi határozat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
19 Fegyelmi tanács tagjának kijelölése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
20 Fegyelmi tárgyalás idõpontjának kitûzése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
21 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
22 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelem2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
23 Gyakornoki szabályzat2007.10.31 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
24 Határozatlan idõre szóló kinevezés közalkalmazotti jogviszonyban2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
25 Határozott idõre történõ kinevezés a közalkalmazotti jogviszonyba2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
26 Jegyzõkönyv fegyelmi tanács tárgyalásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
27 Jegyzõkönyv kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott meghallgatásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
28 Jegyzõkönyv kártérítési tanács tárgyalásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
29 Jubileumi jutalom kifizetésének elrendelése2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
30 Kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott értesítése helyszíni szemle tartásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
31 Kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott felszólítása védekezésének elõterjesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
32 Kártérítési eljárás esetén vizsgálóbiztos zárójelentése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
33 Kártérítési eljárás felfüggesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
34 Kártérítési eljárásban fenntartónál illetve felügyeleti szervnél vizsgálóbiztos kijelölésének kezdeményezése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
35 Kártérítési eljárásban vizsgálóbiztos kijelölése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
36 Kártérítési határozat2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
37 Kártérítési ügy tárgyalási idõpontjának kitûzése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
38 Kérelem végkielégítés összegének kedvezményes módon történõ kifizetése iránt2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
39 Kijelölés kártérítési tanács tagjának2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
40 Kinevezés kiegészítése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
41 Kinevezés módosítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
42 Kollektív szerzõdés2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
43 Közalkalmazott fegyelmi ügyében a vizsgálat idõtartamának meghosszabbítására javaslat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
44 Közalkalmazott kártérítési ügyében a vizsgálat idõtartamának meghosszabbítása2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
45 Közalkalmazott vezetõi megbízása2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
46 Közalkalmazotti jogviszony megszûnése a munkáltató a KJT. 25/A. §-a alapján történõ megszûnése miatt2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
47 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése elbocsátás miatt2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
48 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (egészségügyi alkalmatlanság miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
49 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (elõrehozott nyugdíj miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
50 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (megszûnt tevékenység miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
51 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
52 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése lemondással2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
53 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése próbaidõ alatt azonnali hatállyal2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
54 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése rendkívüli lemondással2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
55 Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezés gyakornoki idõ kikötésével2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
56 Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezés próbaidõvel2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
57 Közalkalmazotti jogviszonyban fegyelmi eljáráson kívüli döntés2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
58 Közalkalmazotti jogviszonyban fegyelmi eljáráson kívüli meghallgatás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
59 Közalkalmazotti jogviszonyban határozott idejû kinevezés határozatlan idõre történõ módosítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
60 Közalkalmazotti szabályzat2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
61 Közalkalmazotti vezetõi megbízás visszavonása2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
62 LEMONDÁS (vezetõi megbízásról)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
63 Lemondás alapján történõ munkáltatói intézkedés2006.12.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
64 Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról2006.12.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
65 MEGÁLLAPODÁS - végleges áthelyezésrõl (közalkalmazotti jogviszonyból)2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
66 Megállapodás a közalkalmazottnak közalkalmazotti jogviszonyban (közszolgálati jogviszonyba) történõ áthelyezéséhez2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
67 Munkáltató kártérítési felelõsségének megállapítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
68 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez elõzetes, írásbeli hozzájárulás kérés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
69 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez hozzájárulás2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
70 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének elõzetes bejelentése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
71 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének megtagadása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
72 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének megtiltása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
73 Munkavégzésre irányuló további jogviszonyhoz történõ hozzájárulás kezdeményezése2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
74 Pályázat2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
75 Pályázat állami szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményvezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
76 Pályázat egészségügyi szolgáltatást nyújtó állami költségvetési szervnél mgasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
77 Pályázat egészségügyi szolgáltatást nyújtó önkormányzati költségvetési szervnél magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
78 Pályázat felsõoktatási intézmény rektori állásának betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
79 Pályázat ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi állami költségvetési szerv vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
80 Pályázat ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi önkormányzati költségvetési szerv magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
81 Pályázat közoktatási intézményvezetõi állás betöltésére (önkormányzati)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
82 Pályázat levéltári, múzeumi intézményvezetõi állás betöltésére (állami)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
83 Pályázat nevelési-oktatási intézményben vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
84 Pályázat önkormányzat által fenntartott szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
85 Pályázat önkormányzat által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézmény magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
86 Pályázó tájékoztatása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
87 Rendkívüli lemondás2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
88 Szabályzat a hivatali és saját tulajdonú személyszállító gépjármûvek használatáról, üzemeltetési költség elszámolásáról2006.03.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
89 Tanú meghallgatásáról jegyzõkönyv2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
90 Tanulmányi szerzõdés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
91 Vezetõi megbízás határozatlan idõre önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
92 Vezetõi megbízás határozott idõre önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
93 Vezetõi megbízás visszavonása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
94 Vizsgálóbiztos zárójelentése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
95 Vizsgálóbiztos zárójelentése (fegyelmi eljárás)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
96 Önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által hozott fegyelmi határozat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!