Iratminta - Összes:

Keresett szó:

 

Jelenleg 645 letölthetõ állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1 A 13. havi illetmény megállapítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
2 A 2013. évi gazdálkodással kapcsolatos kérdések2013.01.22 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
3 A kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjérõl2006.02.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
4 A költségvetési szerv a KJT. 25/A. § alapján történõ megszûnésérõl értesítés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
5 A kötelezõ könyvvizsgálatról, polgármester általi forrásfelhasználásról2013.02.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
6 A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályzásáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
7 A munkavállaló kérésére kiadandó mûködési bizonyítvány2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
8 A munkaviszony megszûnésekor kiállítandó munkáltatói igazolás2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
9 A munkaviszony megszüntetése rendes felmondással a munkáltató részérõl2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
10 A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
11 Adás-vételi szerzõdés gépjármû2010.04.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
12 Adásvételi szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
13 Adásvételi szerzõdés (családi házas ingatlan)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
14 Adásvételi szerzõdés társasházi ingatlanra foglalóval az eladó eladó tulajdonjogának fenntartásával2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
15 Adatbázis szerzõdésekrõl (tartalomjegyzékkel)2007.03.14 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
16 Adatkezelésrõl, valamint szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról2013.02.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
17 Adatok továbbítása szülõk részére2013.01.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
18 Adatvédelemrõl szóló tájékoztató2013.01.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
19 Adatvédelmi szabályzat önkormányzati hivatal részére2009.10.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
20 Adóigazgatás érdekeltségi rendelete2006.11.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
21 Ajándékozási szerzõdés ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
22 Alakuló ülés elõterjesztésének tervezete2006.10.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
23 Alapító okirat2005.08.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
24 Alapító okirat - Iskola2006.09.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
25 Albérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
26 Állattartási rendeletrõl2006.09.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
27 Általános értelemben vett kölcsönszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
28 Általános Iskola alapító okirat2009.05.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
29 Általános Iskola alapító okirat2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
30 Általános iskola alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
31 Általános munkaszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
32 Árucsere-megállapodás (barterügylet)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
33 Átadás-átvételi eljárás rendje2012.10.13 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
34 Áthelyezés közalkalmazotti jogviszonyban2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
35 Áthelyezés közszolgálati jogviszonyba2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
36 Átvételi elismervény vagyonnyilatkozat átvételérõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
37 Az önkormányzati biztosról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
38 Bankgarancia-nyilatkozat2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
39 Bankhitelszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
40 Bankhitelt biztosító zálogszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
41 Bankkölcsönszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
42 Bankszámlaszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
43 Bedolgozói szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
44 Bérleti jog átruházása2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
45 Bérleti szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
46 Bérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
47 Bérleti szerzõdés (ingatlanra, határozott idõre)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
48 Bérleti szerzõdés (üzlet) határozatlan idõre2010.10.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
49 Bérleti szerzõdés (üzlet) határozott idõre2010.10.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
50 Bérleti szerzõdés - önkormányzati tulajdonban lévõ, nem lakás céljára szolgáló helyiségre2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
51 Bérleti szerzõdés - önkormányzati tulajdonban lévõ, nem lakás céljára szolgáló helyiségre2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
52 Bérleti szerzõdés magántulajdonban lévõ lakásra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
53 Bérleti szerzõdés üzlethelyiségre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
54 Bérleti szerzõdés önkormányzati lakásra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
55 Besorolás vezetõ megbízás megszûnése alkalmával (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
56 Beszerzési szabályzat 2010. év2010.05.17 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
57 Beszerzési szabályzat 2010. év2010.05.17 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
58 Betéti keretszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
59 Betéti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
60 Betéti társaság létesítõ okirata2006.10.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
61 Betéti társaság társasági szerzõdése2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
62 Bizományi szerzõdés gép beszerzésére2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
63 Bizományi szerzõdés ingatlan eladására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
64 Biztosított bedolgozói szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
65 Címadományozás munkatárs (fõmunkatárs) részére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
66 Címadományozás tanácsos (fõtanácsos) részére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
67 Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
68 Csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándék bejelentése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
69 E-közigazgatásról szóló helyi rendelet2008.02.17 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
70 Egy évre szóló vezetõi megbízás (önkormányzatnál)2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
71 Egyezség munkaügyi perben2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
72 Egyszemélyes korlátolt felelõsségû gazdasági társaság létesítõ okirata2006.10.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
73 Egyszemélyes korlátolt felelõsségû társaság alapító okirata2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
74 Együttmûködési szerzõdés (Intézmények között)2007.11.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
75 Elektronikus ügyintézés2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
76 Életjáradéki szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
77 Ellenjegyzésre vonatkozó jegyzõi megbízás2010.07.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
78 Ellenjegyzésre vonatkozó jegyzõi megbízás2010.07.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
79 Elõresorolás gyorsított elõmenetel esetén (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
80 Elõszerzõdés foglaló biztosításával2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
81 Elõszerzõdés ingatlan-adásvételre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
82 ELÕTERJESZTÉS - Javaslat a község rendezési tervének felülvizsgálata és elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
83 Elõterjesztés a luxusadóról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
84 Elõvásárlásra jogosult nyilatkozata2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
85 ELSZÁMOLÓ LAP gépkocsival történõ munkába járás költségtérítéséhez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
86 ELSZÁMOLÓ LAP Munkába járás költségtérítéshez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
87 Elszámolólap (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
88 Engedményezési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
89 Építési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
90 Építési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
91 Építési szerzõdés2012.02.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
92 Építményadóról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
93 Értékelési lap (ügykezelõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
94 Értékpapír-letéti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
95 ÉRTESÍTÉS - a polgármester illetményének megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
96 ÉRTESÍTÉS - a polgármester illetményének módosításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
97 ÉRTESÍTÉS - a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
98 ÉRTESÍTÉS - a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának módosításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
99 ÉRTESÍTÉS - költségátalány megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
100 Értesítés címzetes cím adományozásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
101 Értesítés csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntésrõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
102 Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
103 Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
104 Értesítés határozott idejû munkaszerzõdés lejártáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
105 Értesítés idegen-nyelv tudási pótlék megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
106 Értesítés képzettségi pótlék megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
107 Értesítés közigazgatási tanácsadói cím adományozásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
108 Értesítés leltárfelelõsségi eljárás megindításáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
109 Értesítés munkavégzés alól történõ felfüggesztésrõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
110 Értesítés szabadidõ-átalány megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
111 Értesítés szakértõ meghallgatásáról közalkalmazott kártérítési ügyében2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
112 Esélyegyenlõségi terv2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
113 Eseti (ad hoc) képviseleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
114 Esküokmány2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
115 Export bizományi szerzõdés (keretjellegû)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
116 Exportcélú adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
117 Faktoringszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
118 Fegyelmi eljárás alá von közalkalmazott felszólítása védekezésének elõterjesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
119 Fegyelmi eljárás alá vont felfüggesztése állásából2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
120 Fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott értesítése helyszíni szemle tartásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
121 Fegyelmi eljárás felfüggesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
122 Fegyelmi eljárás megszüntetése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
123 Fegyelmi eljárásban fenntartónál (felügyeleti szervnél) vizsgálóbiztos kijelölésének kezdeményezése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
124 Fegyelmi eljárásban meghallgatás kitûzésérõl értesítés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
125 Fegyelmi eljárásban vizsgálóbiztos kijelölése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
126 Fegyelmi felelõsség tárgyában az eljárást megszüntetõ határozat2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
127 Fegyelmi felelõsség tárgyában hozott határozat2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
128 Fegyelmi határozat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
129 Fegyelmi tanács tagjának kijelölése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
130 Fegyelmi tárgyalás idõpontjának kitûzése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
131 Fegyelmi tárgyalási jegyzõkönyv2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
132 Fegyelmi vizsgálat vizsgálóbiztosának felkérése (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
133 Felelõsség és gazdálkodás rendjérõl szóló megállapodás2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
134 Feles bérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
135 Felhatalmazás vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
136 Felhatalmazás vagyonnyilatkozathoz kapcsolódó személyes adatok kezelésére- köztisztviselõ hozzátartozója2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
137 Felhívás elõvásárlási jog gyakorlására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
138 Feljegyzés a teljesítménykövetelmények szóbeli megbeszélésérõl (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
139 Feljegyzés az értékelés szóbeli megbeszélésérõl (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
140 Fellebbezési jogról való lemondás (építésügy)2006.11.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
141 Felmondás munkáltató által, csoportos létszámleépítés során2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
142 Felszólítás távollét igazolására2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
143 Fenntartói jog átadásának elõterjesztése2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
144 Figyelmeztetés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
145 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
146 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelem2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
147 Fizetési felszólítás (munkaviszonyból eredõ tartozás megfizetésére)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
148 Fizetési felszólítás (tévesen kifizetett munkabér visszafizetésére)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
149 Foglalkoztatás korlátozása a közszférában2013.01.15 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
150 Folyószámlaszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
151 Fõvállalkozási szerzõdés2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
152 Fõvállalkozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
153 Fõvállalkozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
154 Fõügyészségi tájékoztató2006.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
155 Franchise-ügylet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
156 Fuvarozási szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
157 Fuvarozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
158 Gazdasági program2005.08.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
159 Gazdasági program 2006-2010.2006.10.12 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
160 Gazdasági program iratminta 2.2006.10.12 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
161 Gépadásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
162 Gépjármû adás-vételi szerzõdés2010.04.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
163 Gépjármûigénylõ lap2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
164 Gyakornoki szabályzat2007.10.31 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
165 Gyakornoki szabályzat2007.10.31 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
166 Gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló rendelet2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
167 Gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
168 Halál esetére szóló ajándékozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
169 Haszonbérleti szerzõdés2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
170 Haszonbérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
171 Haszonbérleti szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
172 Haszonbérleti szerzõdés mezõgazdasági ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
173 Határidõs feladatok2009.03.24 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
174 HATÁROZAT - Pénzbírság kiszabása kártérítés mellõzésével2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
175 HATÁROZAT - Pénzbírság kiszabása kártérítéssel2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
176 HATÁROZAT - szabálysértés elkövetése miatt2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
177 Határozat 13. havi illetmény összegérõl (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
178 Határozat fegyelmi büntetés és kártérítés megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
179 Határozat fegyelmi büntetésrõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
180 Határozat fegyelmi eljárás felfüggesztésérõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
181 Határozat fegyelmi eljárás megszüntetésérõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
182 Határozat jubileumi jutalom megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
183 Határozat megrovás kiszabásáról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
184 Határozat ruházati költségtérítés megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
185 Határozat üdülési hozzájárulás megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
186 Határozatlan idejû lakásbérleti szerzõdés2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
187 Határozatlan idejû munkaszerzõdés (konkurencia klauzulával)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
188 Határozatlan idõre szóló kinevezés közalkalmazotti jogviszonyban2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
189 Határozott idõre történõ kinevezés a közalkalmazotti jogviszonyba2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
190 Házassági vagyonjogi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
191 Helyettesítési intézkedés (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
192 Helyi iparûzési adóról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
193 Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
194 Hulladékgazdálkodási rendeletrõl2006.09.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
195 Idegenforgalmi adóról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
196 Idézés szabálysértési ügyben2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
197 Igazolás önkormányzati képviselõválasztásról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
198 Illetményelõleg iránti kérelem2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
199 Illetményelõleg iránti kérelem, engedély, utalványozás (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
200 Illetményelõleg kérelem2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
201 Import bizományi szerzõdés (egyedi ügyet)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
202 Importcélú adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
203 Informatikai Biztonsági Szabályzat2008.03.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
204 Informatikai Biztonsági Szabályzat2008.03.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
205 Ingatlan adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
206 Ingatlan adásvételi szerzõdés családi házas ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
207 Ingatlan adásvételi szerzõdés holtig tartó haszonélvezeti jog alapításával termõföld esetén2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
208 Ingatlan átruházására irányuló adás-vételi szerzõdés2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
209 Ingatlan-adásvételi szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
210 Ingatlan-adásvételi szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
211 Ingatlancsere-szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
212 Ingyenes használatba adási szerzõdés (Kistérségi fenntartás esetén)2007.11.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
213 Integrált Városfejlesztési Stratégia/szakértõk2008.01.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
214 Intézkedés a kiadmányozás rendjének szabályairól2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
215 Intézkedés átsorolásról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
216 Intézkedés személyi illetmény megállapításáról (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
217 Ipari-mintahasznosítási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
218 Irányító szervek közötti megállapodás kijelölésrõl2010.11.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
219 Irányító szervek közötti megállapodás kijelölésrõl2010.11.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
220 Iratkezelési szabályzat (Gencsapáti K. P. Hivatal) ÚJ2007.01.08 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
221 Iratkezelési szabályzat körjegyzõség részére2006.12.13 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
222 Iratkezelési szabályzat polgármesteri hivatal részére2006.12.13 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
223 Irodahelyiség-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
224 JEGYZÕKÖNYV - a közbeszerzési eljárásban közremûködõ Bíráló Bizottság ülésérõl2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
225 Jegyzõkönyv a mozgóurnázáshoz kiadott és felhasznált szavazólapokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
226 Jegyzõkönyv a rontott szavazólapokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
227 Jegyzõkönyv a szavazás közben elõfordult fontosabb eseményekrõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
228 Jegyzõkönyv a választási urnákban üresen talált borítékokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
229 Jegyzõkönyv eljárás alá vont személy meghallgatásáról szabálysértési ügyben2006.02.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
230 Jegyzõkönyv fegyelmi tanács tárgyalásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
231 Jegyzõkönyv fegyelmi tanács tárgyalásáról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
232 Jegyzõkönyv felmondás átvételének megtagadásáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
233 Jegyzõkönyv károkozásról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
234 Jegyzõkönyv kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott meghallgatásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
235 Jegyzõkönyv kártérítési tanács tárgyalásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
236 Jegyzõkönyv köztisztviselõi vagyonnyilatkozat összevetésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
237 Jegyzõkönyv meghallgatásról (köztisztviselõ, fegyelmi ügy))2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
238 Jegyzõkönyv póttag kirendelésérõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
239 Jegyzõkönyv tanú meghallgatásáról szabálysértési ügyben2006.02.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
240 Jegyzõkönyv vagyonnyilatkozat visszaadásáról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
241 Jelentkezési lap a közigazgatási szakvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
242 Jelentkezési lap közigazgatási alapvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
243 Jelentkezési lap ügykezelõi alapvizsgára2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
244 Jelzálogszerzõdés ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
245 Jelzálogszerzõdés ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
246 Jelzálogszerzõdés ingóra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
247 Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
248 Jubileumi jutalom kifizetésének elrendelése2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
249 Kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott értesítése helyszíni szemle tartásáról2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
250 Kártérítési eljárás alá vont közalkalmazott felszólítása védekezésének elõterjesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
251 Kártérítési eljárás esetén vizsgálóbiztos zárójelentése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
252 Kártérítési eljárás felfüggesztése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
253 Kártérítési eljárásban fenntartónál illetve felügyeleti szervnél vizsgálóbiztos kijelölésének kezdeményezése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
254 Kártérítési eljárásban vizsgálóbiztos kijelölése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
255 Kártérítési határozat2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
256 Kártérítési ügy tárgyalási idõpontjának kitûzése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
257 Kérelem a személygépkocsival történõ munkába járás engedélyezéséhez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
258 Kérelem munkáltató lakásépítési (-vásárlási) kölcsöntámogatáshoz2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
259 Kérelem végkielégítés összegének kedvezményes módon történõ kifizetése iránt2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
260 Kereseti Igazolás2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
261 Keretbiztosítéki jelzálogszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
262 Ket iratminta 1.2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
263 Ket iratminta 2.2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
264 Kezességi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
265 Kézizálogjogot alapító szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
266 Kft. ügyvezetõ igazgató munkaszerzõdése2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
267 Kiadói szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
268 Kiadói szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
269 Kijelölés kártérítési tanács tagjának2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
270 Kinevezés határozatlan idõre közszolgálati jogviszonyba2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
271 Kinevezés határozott idõre közszolgálati jogviszonyba2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
272 Kinevezés kiegészítése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
273 Kinevezés módosítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
274 Kinevezés módosítása (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
275 Kirendelési intézkedés (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
276 KISEBBSÉGI SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA (2006.október 1.)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
277 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
278 Kisebbségi Önkormányzatok alakuló ülése2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
279 Kistérségi elõterjesztés a közoktatási esélyegyenlõségi helyzetelemzésre és intézkedési tervre2007.08.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
280 Kistérségi elõterjesztés közoktatási infrastruktúra fejlesztésére, egyéb pályázatra2007.08.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
281 Kistérségi fenntartás elõterjesztése2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
282 Kistérségi fenntartású iskola alapító okirata2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
283 Kistérségi fenntartású óvoda alapító okirata2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
284 Kizárólagos képviseleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
285 Know-how felhasználási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
286 Kockázat elemzés - eredendõ kockázat megállapítása és belsõ kontrollkockázat megállapítása ( általános kérdések )2006.10.08 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
287 Kollektív szerzõdés2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
288 Kollektív szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
289 Kollektív szerzõdés - általános iskola2006.11.26 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
290 Kompenzációs ügylet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
291 Kompetencia alapú oktatásról2007.08.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
292 Kooperációs szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
293 Korlátolt felelõsségû társaság létesítõ okirata2006.10.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
294 Korlátolt felelõsségû társaság társasági szerzõdése2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
295 Külkereskedelmi társasági szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
296 Külkereskedelmi vállalkozás - Vállalkozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
297 Kölcsönszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
298 Költségvetési rendelet 2008. év2008.02.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
299 Költségvetési rendelet 2008. év2008.02.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
300 Költségvetési rendelet mellékletei (Új) 35 db. melléklettel, külön színekkel megjelölve2007.01.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
301 Költségvetési rendelet mellékletei 2008. év2008.02.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
302 Költségvetési rendelet mellékletei 2008. év2008.02.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
303 Költségvetési rendeletminta2007.01.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
304 Költségvetésrõl szóló elõterjesztés2007.02.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
305 Költségvetésrõl szóló elõterjesztés2007.02.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
306 Költségvetésrõl szóló tájékoztatás2007.02.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
307 Könyvtárhasználati szabályzat2006.11.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
308 Könyvvizsgálóval kötött megbízási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
309 Körjegyzõségi megállapodás2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
310 Körjegyzõségi megállapodás2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
311 Környezetvédelmi rendelet2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
312 Környezetvédelmi tárgyú rendeletrõl2006.09.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
313 Kötelezõ könyvvizsgálatról, polgármester általi forrásfelhasználásról2013.02.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
314 Közalkalmazott fegyelmi ügyében a vizsgálat idõtartamának meghosszabbítására javaslat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
315 Közalkalmazott kártérítési ügyében a vizsgálat idõtartamának meghosszabbítása2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
316 Közalkalmazott vezetõi megbízása2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
317 Közalkalmazotti jogviszony megszûnése a munkáltató a KJT. 25/A. §-a alapján történõ megszûnése miatt2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
318 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése elbocsátás miatt2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
319 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (egészségügyi alkalmatlanság miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
320 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (elõrehozott nyugdíj miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
321 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel (megszûnt tevékenység miatt)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
322 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
323 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése lemondással2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
324 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése próbaidõ alatt azonnali hatállyal2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
325 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése rendkívüli lemondással2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
326 Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezés gyakornoki idõ kikötésével2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
327 Közalkalmazotti jogviszonyba kinevezés próbaidõvel2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
328 Közalkalmazotti jogviszonyban fegyelmi eljáráson kívüli döntés2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
329 Közalkalmazotti jogviszonyban fegyelmi eljáráson kívüli meghallgatás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
330 Közalkalmazotti jogviszonyban határozott idejû kinevezés határozatlan idõre történõ módosítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
331 Közalkalmazotti szabályzat2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
332 Közalkalmazotti szabályzat2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
333 Közalkalmazotti vezetõi megbízás visszavonása2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
334 Közbeszerzés bonyolítására2010.05.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
335 Közbeszerzés bonyolítására vonatkozó szerzõdés2010.05.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
336 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT2006.04.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
337 Közérdekû kötelezettségvállalás2010.08.27 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
338 Közérdekû kötelezettségvállalás2010.08.27 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
339 Közkereseti társaság létesítõ okirata2006.10.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
340 Közkereseti társaság társasági szerzõdése2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
341 Köznevelési törvény módosítása 2013. január 1. naptól2013.01.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
342 Közoktatási megállapodás kistérségi fenntartásra2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
343 Közoktatási pályázaton való részvétel, avagy az esélyegyenlõségrõl2007.09.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
344 Közszolgálati igazolás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
345 Közszolgálati jogviszony beszámítása2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
346 Közszolgálati jogviszony meghosszabbítása közös megegyezéssel2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
347 Közszolgálati jogviszony megszûntetése közös megegyezéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
348 Közszolgálati jogviszony megszüntetése felmentéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
349 Közszolgálati jogviszonyról történõ lemondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
350 Köztisztviselõ kikérése2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
351 Közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
352 Lakáscsere-szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
353 LEADER program elõterjesztése2007.10.14 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
354 Leltárfelelõsségi megállapodás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
355 Leltárfelelõsségi vizsgálat vizsgálati jegyzõkönyve (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
356 LEMONDÁS (vezetõi megbízásról)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
357 Lemondás alapján történõ munkáltatói intézkedés2006.12.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
358 Lemondás az öröklésrõl2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
359 Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról2006.12.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
360 Lemondás vezetõi megbízásról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
361 Létesítõ okiratai gazdasági társaságoknak2006.10.16 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
362 Licenciavételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
363 Lízingszerzõdés gépjármûre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
364 Lízingszerzõdés ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
365 Magánszemélyek kommunális adójáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
366 MEGÁLLAPODÁS - végleges áthelyezésrõl (közalkalmazotti jogviszonyból)2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
367 Megállapodás - önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti joga átruházásáról2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
368 Megállapodás a közalkalmazottnak közalkalmazotti jogviszonyban (közszolgálati jogviszonyba) történõ áthelyezéséhez2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
369 MEGÁLLAPODÁS Munkábajárás2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
370 Megállapodás munkajogviszony közös megegyezéssel való megszüntetésérõl (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
371 Megállapodás munkáltatói támogatás nyújtásáról2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
372 Megállapodás munkaszerzõdés módosításáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
373 Megállapodás munkavállaló kirendelésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
374 Megállapodás munkaügyi jogutódlásról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
375 MEGÁLLAPODÁS saját gépkocsi hivatalos célra történõ használatára2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
376 Megállapodás Többletfeladat ellátására és céljuttatás biztosítására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
377 Megállapodás végleges áthelyezésrõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
378 Megbízási szerzõdés - háziorvosi tevékenységre2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
379 Megbízási szerzõdés - háziorvosi tevékenységre2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
380 Megbízási szerzõdés egy nem társasági tag ügyvezetõvel2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
381 Megbízási szerzõdés piackutatásra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
382 Meghatalmazás készpénz felvételére2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
383 Meghatalmazás kötelezettség-vállalásra2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
384 Meghatalmazás kötelezettség-vállalásra2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
385 Meghatalmazás munkabér felvételére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
386 Meghatalmazás munkáltatói jogkör átadására2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
387 Megvalósítási terv alóli mentesítés elõterjesztése2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
388 Megvalósítási terv alóli mentesítés elõterjesztése2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
389 Menetrendszerû helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
390 Mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
391 Mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
392 Mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
393 Mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
394 Mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdés (meghatározott területen termelt termény)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
395 Mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdés takarmánykukorica termesztésére2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
396 Minõsítési lap (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
397 Mozgóurna iránti kérelem iratmintája2010.09.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
398 Mozgóurna iránti kérelem iratmintája2010.09.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
399 Mûködési bizonyítvány2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
400 Munkaköri leírás (gépkocsivezetõnek)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
401 Munkaköri leírás (köztisztviselõ, ügykezelõ)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
402 Munkaköri leírás jegyzõi feladatkört ellátó köztisztviselõnek2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
403 Munkaköri leírás pénzügyi feladatkört ellátó köztisztviselõnek2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
404 Munkáltató kártérítési felelõsségének megállapítása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
405 Munkáltatói igazolás munkaviszony megszûnésekor2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
406 Munkáltatói intézkedések rendszere (tematika, pedagógusok jogviszonyára)2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
407 Munkáltatói kártérítési igény érvényesítése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
408 Munkáltatói rendes felmondás (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
409 Munkáltatói rendkívüli felmondás (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
410 Munkáltatói utasítás átirányításra2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
411 Munkáltatói utasítás kiküldetésre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
412 Munkáltatói utasítás kirendelésre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
413 Munkaszerzõdés fizikai alkalmazott munkaviszony létesítéséhez2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
414 Munkaszerzõdés határozatlan idõre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
415 Munkaszerzõdés határozatlan idõre, konkurencia klauzulával2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
416 Munkaszerzõdés határozatlan idõre, próbaidõvel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
417 Munkaszerzõdés határozott idõre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
418 Munkaszerzõdés határozott idõre, próbaidõvel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
419 Munkaszerzõdés idõbéres (teljesítménybéres) munkavállalóval2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
420 Munkaszerzõdés módosítás2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
421 Munkaszerzõdés módosítása2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
422 Munkaszerzõdés részmunkaidõre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
423 Munkaszerzõdés-módosítás I.2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
424 Munkaszerzõdés-módosítás II.2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
425 MUNKASZERZÕDÉS: határozatlan idõtartamra, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális tartalommal, idõbér alkalmazására2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
426 Munkaterv (Képviselõ-testület)2007.01.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
427 Munkavállaló általi rendes felmondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
428 Munkavállaló általi rendkívüli felmondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
429 Munkavállalói kárigény bejelentésére irányuló felhívás2010.10.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
430 Munkavállalói kárigény bejelentésére irányuló felhívás2010.10.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
431 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez elõzetes, írásbeli hozzájárulás kérés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
432 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítéséhez hozzájárulás2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
433 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének elõzetes bejelentése2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
434 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének megtagadása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
435 Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének megtiltása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
436 Munkavégzésre irányuló további jogviszonyhoz történõ hozzájárulás kezdeményezése2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
437 Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
438 Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
439 Munkaviszony megszüntetése próbaidõ alatt2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
440 Munkaviszony megszüntetése rendes felmondással a munkavállaló részéról2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
441 Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okirata2009.05.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
442 Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
443 Nem kizárólagos képviseleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
444 Nemzetközi televíziós együttmûködési (kooprodukciós) szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
445 Nyilatkozat a közszolgálati idõ számításához2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
446 Nyilatkozat a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumokról (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
447 Nyilatkozat az adójóváírás érvényesítésérõl a 2006. évben2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
448 Nyilatkozat az összeférhetetlenség megállapításához (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
449 Nyilatkozat határozott idejû munkaviszony megszüntetésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
450 Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabálya2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
451 NYILVÁNTARTÁS a 2006. október 1-i választáson mozgóurnát kérõkrõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
452 Orvosi praxis-átruházása2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
453 Óvadéki szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
454 Óvoda alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
455 Óvoda alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
456 Óvoda alapító okirata2009.05.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
457 Pályázat2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
458 Pályázat állami szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményvezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
459 Pályázat egészségügyi szolgáltatást nyújtó állami költségvetési szervnél mgasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
460 Pályázat egészségügyi szolgáltatást nyújtó önkormányzati költségvetési szervnél magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
461 Pályázat felsõoktatási intézmény rektori állásának betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
462 Pályázat ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi állami költségvetési szerv vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
463 Pályázat ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi önkormányzati költségvetési szerv magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
464 Pályázat közoktatási intézményvezetõi állás betöltésére (önkormányzati)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
465 Pályázat levéltári, múzeumi intézményvezetõi állás betöltésére (állami)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
466 Pályázat nevelési-oktatási intézményben vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
467 Pályázat önkormányzat által fenntartott szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
468 Pályázat önkormányzat által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézmény magasabb vezetõi állás betöltésére2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
469 PÁLYÁZATI ADATLAP - település civil szervezeteinek támogatásására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
470 PÁLYÁZATI ADATLAP - település civil szervezeteinek támogatásására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
471 Pályázati felhívás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
472 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Helyi civil szervezetek támogatása2006.01.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
473 Pályázatok ügyében történõ elõterjesztés2007.10.14 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
474 Pályázó tájékoztatása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
475 Parkoló bérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
476 Passzív feldolgozási ügylet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
477 Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
478 Pénzbírságot kiszabó Hatrározat2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
479 Pénzügyi lízingszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
480 Polgármesteri egyetértési jog gyakorlása foglalkoztatás ügyében (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
481 Polgármesteri esküokmány2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
482 Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló2007.08.21 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
483 Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
484 Polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyve2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
485 Polgármesteri munkakör átadása-átvétele, ennek jegyzökönyve2006.09.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
486 Pótszabadság igénylése2011.03.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
487 Pótszabadság igénylése2011.03.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
488 Raktári szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
489 Reklámmû-átruházási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
490 Rendelet a kommunális adóról2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
491 Rendelet a Szervezeti és Muködési Szabályzatról2006.04.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
492 Rendelet az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közmûvesítési hozzájárulásról2006.03.31 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
493 Rendelet az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közmûvesítési hozzájárulásról2006.02.28 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
494 Rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól2006.02.28 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
495 Rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól2006.04.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
496 Rendelet az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól2006.03.31 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
497 Rendelet luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
498 Rendelkezés várt öröklésról2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
499 Rendes felmondás (munkavállaló)2011.06.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
500 Rendes felmondás munkáltató által2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
501 Rendkívüli felmondás a munkáltató részérõl2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
502 Rendkívüli felmondás a munkáltató részérõl2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
503 Rendkívüli felmondás a munkáltató részérõl2010.10.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
504 Rendkívüli felmondás a munkáltató részérõl2010.10.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
505 Rendkívüli felmondás a munkavállaló részérõl2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
506 Rendkívüli felmondás munkáltató által2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
507 Rendkívüli lemondás2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
508 Rendkívüli munka elrendelése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
509 Rendkívüli munkavégzés elrendelése (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
510 Rendkívüli munkavégzés elrendelése (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
511 Részesmûvelési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
512 Részletvétel2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
513 Részvény adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
514 Safe-bérleti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
515 Segédlet a franchise-szerzõdés elkészítéséhez2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
516 Segítõ családtag megállapodása2011.02.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
517 Segítõ családtag megállapodása2011.02.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
518 Sportról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
519 Stabilitási törvény változásai 2013. január 1. naptól2013.01.14 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
520 Szabadalmi licenciaszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
521 Szabadságolási terv2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
522 Szabályzat a hivatali és saját tulajdonú személyszállító gépjármûvek használatáról, üzemeltetési költség elszámolásáról2006.03.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
523 Szakmai anyag a luxusadó bevezetéséhez2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
524 Szállítási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
525 Szállítási szerzõdés fröccsöntött mûanyag áru szállítására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
526 Szállítási szerzõdés malomipari termékek szállítására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
527 Szállítmányozási szerzõdés2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
528 Szállítmányozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
529 SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA (2006.október 1.)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
530 Személygépkocsi-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
531 Személygépkocsi-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
532 Szerelési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
533 Szervezeti és Muködési Szabályzatról (község)2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
534 Szervezeti és Muködési Szabályzatról (város)2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
535 Szerzõdés házastársi közös vagyon megosztásáról2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
536 Szerzõdés közös vagyoni ingók megosztásáról2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
537 Szerzõdés lakáscserével vegyes ingatlan-adásvételre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
538 Szerzõdés társasházi garázs, iroda, üzlet bérbeadására2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
539 Szerzõdések gyûjteménye2007.03.14 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
540 Szívességi lakáshasználati szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
541 Szociális rendelet tervezete Gencsapáti2007.02.06 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
542 Szociális rendeletminta (ÚJ)2007.01.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
543 Szoftver-felhasználási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
544 Taggyûlési jegyzõkönyv vezetõ tisztségviselõ visszahívásáról (Mt. 88. § (2) bek.)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
545 Taggyûlési jegyzõkönyv vezetõ tisztségviselõ visszahívásáról (Mt. 96. § (1) bek.)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
546 Tagintézménnyé válás elõterjesztése2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
547 Tájékoztatás a munkavállaló részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
548 Tájékoztatás köztisztviselõ részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
549 Tájékoztatás ügykezelõ részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
550 Tájékoztató a 2008/2009. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez2008.01.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
551 Tájékoztató a munkaviszonnyal összefüggõ egyes kérdésekrõl (fizikai)2008.07.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
552 Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
553 Találmányi díj-szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
554 TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
555 Támogatási szerzõdés2013.02.26 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
556 Tanú meghallgatásáról jegyzõkönyv2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
557 Tanulmányi szerzõdés2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
558 Tanulmányi szerzõdés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
559 Tanulmányi szerzõdés (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
560 Tanulmányi szerzõdés iskolai rendszerû képzésre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
561 Tanulmányi szerzõdés módosítása2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
562 Tanulmányi szerzõdés tanfolyami rendszerû képzésre2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
563 Társasház szervezeti-mûködési szabályzata2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
564 Társulási megállapodás2006.11.23 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
565 Társulási megállapodás és elõterjesztés (Jogi személyiséggel rendelkezõ társulás)2007.06.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
566 Társulási szerzõdést megszüntetõ okirat2007.08.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
567 Tartási szerzõdés ingatlan átruházása fejében2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
568 Tartozás részletekben történõ megfizetése iránti kérelem2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
569 Tartozásátvállalás2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
570 Tartozáselismerés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
571 Távhoszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeirõl2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
572 Telek-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
573 Telekadóról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
574 Telephely-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
575 TELEPÜLÉS-TERVEZÉSI SZERZÕDÉS (TERVEZET)2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
576 Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
577 TELJESÍTÉS IGAZOLÁS MINTA2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
578 Teljesítményértékelési lap (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
579 Teljesítménykövetelmények meghatározása (köztisztviselõ)2008.07.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
580 Természeti területek helyi védelme2007.11.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
581 Tervezési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
582 Tervezési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
583 Többlet szavazat miatt, szavazatok érvénytelenné nyilvánítása2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
584 Többlet szavazat miatt, szavazatok érvénytelenné nyilvánítása (Kisebbségi szavazókör)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
585 Törvényességi határidõk2007.08.13 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
586 Újítási díjszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
587 Utasítás a kiadmányozás rendjérõl2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
588 Utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályairól2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
589 Útmutató az Integrált Városfejlesztési Stratégia helyzetelemzésének elkészítéséhez szükséges adatokról2008.01.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
590 Vagyongazdálkodási rendeletrõl2006.09.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
591 Vagyonnyilatkozat megküldése ÖTM-nek2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
592 Vagyonnyilatkozat- személyi rész , köztisztviselõ2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
593 Vagyonnyilatkozat- személyi rész, köztisztviselõ hozzátartozó2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
594 Vagyonnyilatkozat- vagyoni rész (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
595 Vagyont terhelõ jelzálogszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
596 Választási nyomtatványok2006.04.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
597 Választottbírósági szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
598 Vállalatfelvásárlás üzem-átruházással2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
599 Vállalatfelvásárlás üzletrész-átruházással2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
600 Vállalkozási szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
601 Vállalkozási szerzõdés (építõipari kivitelezõ munkára)2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
602 Vállalkozási szerzõdés (munkával elérhetõ eredmény létrehozására)2006.07.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
603 Vállalkozási szerzõdés kiviteli terv elkészítésére2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
604 Vállalkozási szerzõdés közbeszerzés bonyolítására2010.05.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
605 Vállalkozási szerzõdés üzemcsarnok építésére2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
606 Vállalkozási szerzõdést megszüntetõ okirat2006.09.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
607 Vállalkozók kommunális adójáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
608 Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára2008.01.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
609 Védjegyhasználati szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
610 Végleges áthelyezés (közszolgálati jogviszonyba)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
611 Végrendelet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
612 Vételi jog kikötése kölcsönszerzõdésnél2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
613 Vezetõi megbízás (köztisztviselõ)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
614 Vezetõi megbízás határozatlan idõre önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
615 Vezetõi megbízás határozott idõre önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
616 Vezetõi megbízás visszavonása2008.07.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
617 Vezetõi megbízás visszavonása (köztisztviselõ92008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
618 Vezetõi munkaszerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
619 Visszautasítottak jegyzéke2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
620 Visszautasítottak jegyzékére felvétel2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
621 Visszautasítottak jegyzékére felvétel (Kisebbségi szavazókör)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
622 Visszavásárlásos ügylet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
623 Viszontvásárlásos ügylet2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
624 Vizsgálóbiztos zárójelentése2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
625 Vizsgálóbiztos zárójelentése (fegyelmi eljárás)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
626 Ügyvédi letéti szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
627 Üzlethelyiség-csereszerzõdés értékkülönbözettel2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
628 Üzletrész-adásvételi szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
629 Zálogjog átruházható jogon2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
630 Zárszámadási rendelet mellékletei ( külön színekkel jelölve az egyes táblázatok )2007.02.15 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
631 Zárszámadási rendeletminta2007.02.15 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
632 Zártkörû mûködésû részvénytársaság alapító okirata2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
633 Önálló zálogszerzõdés ingatlanra2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
634 Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési terve (MINTA)2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
635 Önkormányzat képviselõ-testülete (közgyûlése) által hozott fegyelmi határozat2008.06.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
636 Önkormányzat közbeszerzési terve2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
637 Önkormányzat közmûvelõdési feladatairól, a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
638 Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendo térítési díjak és tandíjak megállapításáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
639 Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendõ térítési díjak és tandíjak megállapításáról2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
640 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
641 Önkormányzati lakás bérleti szerzõdése2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
642 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához2008.06.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
643 Önkormányzati tulajdonban lévõ lakások bérletérõl2006.09.25 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
644 Öröklési szerzõdés2006.06.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
645 ÖTM tájékoztatása közszolgálati jogviszony megszûnésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!