Iratminta - Egyéb:

Keresett szó:

 

Jelenleg 128 letölthetõ állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1 Alakuló ülés elõterjesztésének tervezete2006.10.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
2 Alapító okirat2005.08.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
3 Alapító okirat - Iskola2006.09.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
4 Általános iskola alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
5 Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
6 Csoportos létszámleépítésre vonatkozó szándék bejelentése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
7 Egyezség munkaügyi perben2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
8 Ellenjegyzésre vonatkozó jegyzõi megbízás2010.07.30 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
9 ELÕTERJESZTÉS - Javaslat a község rendezési tervének felülvizsgálata és elkészítése, közbeszerzési eljárás lefolytatására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
10 Elõterjesztés a luxusadóról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
11 ELSZÁMOLÓ LAP gépkocsival történõ munkába járás költségtérítéséhez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
12 ELSZÁMOLÓ LAP Munkába járás költségtérítéshez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
13 ÉRTESÍTÉS - a polgármester illetményének megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
14 ÉRTESÍTÉS - a polgármester illetményének módosításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
15 ÉRTESÍTÉS - a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
16 ÉRTESÍTÉS - a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának módosításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
17 ÉRTESÍTÉS - költségátalány megállapításáról2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
18 Értesítés csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntésrõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
19 Értesítés határozott idejû munkaszerzõdés lejártáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
20 Esélyegyenlõségi terv2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
21 Fegyelmi felelõsség tárgyában az eljárást megszüntetõ határozat2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
22 Fegyelmi felelõsség tárgyában hozott határozat2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
23 Fegyelmi tárgyalási jegyzõkönyv2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
24 Fellebbezési jogról való lemondás (építésügy)2006.11.20 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
25 Felmondás munkáltató által, csoportos létszámleépítés során2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
26 Felszólítás távollét igazolására2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
27 Figyelmeztetés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
28 Fõügyészségi tájékoztató2006.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
29 Gazdasági program2005.08.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
30 Gazdasági program 2006-2010.2006.10.12 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
31 Gazdasági program iratminta 2.2006.10.12 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
32 Gépjármûigénylõ lap2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
33 HATÁROZAT - Pénzbírság kiszabása kártérítés mellõzésével2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
34 HATÁROZAT - Pénzbírság kiszabása kártérítéssel2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
35 HATÁROZAT - szabálysértés elkövetése miatt2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
36 Határozatlan idejû munkaszerzõdés (konkurencia klauzulával)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
37 Idézés szabálysértési ügyben2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
38 Igazolás önkormányzati képviselõválasztásról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
39 Illetményelõleg iránti kérelem2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
40 Illetményelõleg kérelem2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
41 JEGYZÕKÖNYV - a közbeszerzési eljárásban közremûködõ Bíráló Bizottság ülésérõl2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
42 Jegyzõkönyv a mozgóurnázáshoz kiadott és felhasznált szavazólapokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
43 Jegyzõkönyv a rontott szavazólapokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
44 Jegyzõkönyv a szavazás közben elõfordult fontosabb eseményekrõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
45 Jegyzõkönyv a választási urnákban üresen talált borítékokról2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
46 Jegyzõkönyv eljárás alá vont személy meghallgatásáról szabálysértési ügyben2006.02.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
47 Jegyzõkönyv felmondás átvételének megtagadásáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
48 Jegyzõkönyv károkozásról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
49 Jegyzõkönyv póttag kirendelésérõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
50 Jegyzõkönyv tanú meghallgatásáról szabálysértési ügyben2006.02.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
51 Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
52 Kérelem a személygépkocsival történõ munkába járás engedélyezéséhez2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
53 Kereseti Igazolás2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
54 Ket iratminta 1.2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
55 Ket iratminta 2.2006.09.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
56 KISEBBSÉGI SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA (2006.október 1.)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
57 KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
58 Kisebbségi Önkormányzatok alakuló ülése2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
59 Kockázat elemzés - eredendõ kockázat megállapítása és belsõ kontrollkockázat megállapítása ( általános kérdések )2006.10.08 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
60 Költségvetési rendelet 2008. év2008.02.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
61 Költségvetési rendelet mellékletei 2008. év2008.02.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
62 Költségvetésrõl szóló elõterjesztés2007.02.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
63 Leltárfelelõsségi megállapodás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
64 Megállapodás - önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti joga átruházásáról2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
65 MEGÁLLAPODÁS Munkábajárás2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
66 Megállapodás munkaszerzõdés módosításáról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
67 Megállapodás munkavállaló kirendelésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
68 Megállapodás munkaügyi jogutódlásról2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
69 MEGÁLLAPODÁS saját gépkocsi hivatalos célra történõ használatára2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
70 Meghatalmazás kötelezettség-vállalásra2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
71 Meghatalmazás munkabér felvételére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
72 Meghatalmazás munkáltatói jogkör átadására2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
73 Megvalósítási terv alóli mentesítés elõterjesztése2010.05.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
74 Mozgóurna iránti kérelem iratmintája2010.09.02 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
75 Mûködési bizonyítvány2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
76 Munkáltatói igazolás munkaviszony megszûnésekor2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
77 Munkáltatói intézkedések rendszere (tematika, pedagógusok jogviszonyára)2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
78 Munkáltatói kártérítési igény érvényesítése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
79 Munkáltatói utasítás átirányításra2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
80 Munkáltatói utasítás kiküldetésre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
81 Munkáltatói utasítás kirendelésre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
82 Munkaszerzõdés határozatlan idõre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
83 Munkaszerzõdés határozatlan idõre, konkurencia klauzulával2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
84 Munkaszerzõdés határozatlan idõre, próbaidõvel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
85 Munkaszerzõdés határozott idõre2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
86 Munkaszerzõdés határozott idõre, próbaidõvel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
87 Munkaterv (Képviselõ-testület)2007.01.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
88 Munkavállaló általi rendes felmondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
89 Munkavállaló általi rendkívüli felmondás2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
90 Munkavállalói kárigény bejelentésére irányuló felhívás2010.10.07 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
91 Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
92 Munkaviszony megszüntetése próbaidõ alatt2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
93 Nyilatkozat az adójóváírás érvényesítésérõl a 2006. évben2006.10.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
94 Nyilatkozat határozott idejû munkaviszony megszüntetésérõl2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
95 NYILVÁNTARTÁS a 2006. október 1-i választáson mozgóurnát kérõkrõl2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
96 Óvoda alapító okirata2009.05.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
97 PÁLYÁZATI ADATLAP - település civil szervezeteinek támogatásására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
98 PÁLYÁZATI ADATLAP - település civil szervezeteinek támogatásására2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
99 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Helyi civil szervezetek támogatása2006.01.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
100 Pénzbírságot kiszabó Hatrározat2006.01.10 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
101 Polgármesteri esküokmány2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
102 Polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyve2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
103 Polgármesteri munkakör átadása-átvétele, ennek jegyzökönyve2006.09.19 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
104 Pótszabadság igénylése2011.03.03 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
105 Rendes felmondás (munkavállaló)2011.06.09 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
106 Rendes felmondás munkáltató által2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
107 Rendkívüli felmondás a munkáltató részérõl2010.10.11 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
108 Rendkívüli felmondás munkáltató által2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
109 Rendkívüli munka elrendelése2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
110 Szakmai anyag a luxusadó bevezetéséhez2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
111 SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA (2006.október 1.)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
112 Taggyûlési jegyzõkönyv vezetõ tisztségviselõ visszahívásáról (Mt. 88. § (2) bek.)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
113 Taggyûlési jegyzõkönyv vezetõ tisztségviselõ visszahívásáról (Mt. 96. § (1) bek.)2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
114 Tájékoztatás a munkavállaló részére2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
115 Tanulmányi szerzõdés2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
116 Tanulmányi szerzõdés módosítása2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
117 Tartozás részletekben történõ megfizetése iránti kérelem2008.07.04 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
118 TELJESÍTÉS IGAZOLÁS MINTA2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
119 Többlet szavazat miatt, szavazatok érvénytelenné nyilvánítása2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
120 Többlet szavazat miatt, szavazatok érvénytelenné nyilvánítása (Kisebbségi szavazókör)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
121 Utasítás a kiadmányozás rendjérõl2005.12.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
122 Választási nyomtatványok2006.04.05 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
123 Visszautasítottak jegyzéke2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
124 Visszautasítottak jegyzékére felvétel2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
125 Visszautasítottak jegyzékére felvétel (Kisebbségi szavazókör)2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
126 Önkormányzat 2006. évre vonatkozó közbeszerzési terve (MINTA)2006.03.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
127 Önkormányzat közbeszerzési terve2006.01.01 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!
128 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY2006.09.29 A Dokumentum védett! Belépéshez kattintson ide!